En av fergene på strekningen Molde-Vestnes i 2015. 
En av fergene på strekningen Molde-Vestnes i 2015.  (Foto: Kjell Herskedal)

Boreal Sjø ligger lavest på fergestrekningen Molde-Vestnes

Leverte tilbud på 1,9 milliarder kroner.

Statens vegvesen har innstilt Boreal Sjø som vinner av anbudskonkurransen om fergedrift på E39 Molde-Vestnes fra 2021-2028, melder etaten i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederier som leverte tilbud. I evalueringen er pris vektet 70 prosent og miljø 30 prosent.

Slik ser pristilbudene ut:

Rederi Tilbudspris i 1000 kr.
Boreal Sjø 1.901.446
Fjord1 1.928.146
Norled 2.532.453

Etter vekting av pris og miljø fikk Boreal Sjø 99,8 poeng, Fjord1 98,5 poeng og Norled 66,1 poeng.

Elektrisk og hybrid

Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferger og to hybridferger, med avganger hvert 20. minutt på dagtid på hverdager.

I kontrakten er det et krav at tillatt utslipp på sambandet maksimalt kan være 8000 tonn CO2 pr. år og 90 tonn NOpr. år. Det tilsvarer rundt 60 prosent reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift.

Klagefristen for tilbyderne er satt til 14. mai. Kontrakten vil bli signert så snart som mulig etter at klagefristens utløp, opplyser Vegvesenet.

 

Forsiden akkurat nå