De svarte linjene viser hvordan de nye rampene på krysset på Føyno skal gå. Sløyfen lengst til høyre blir fjernet. (Ill.: Statens vegvesen)
De svarte linjene viser hvordan de nye rampene på krysset på Føyno skal gå. Sløyfen lengst til høyre blir fjernet. (Ill.: Statens vegvesen)

Bomstasjon på E 39 bygges om

30. april er siste dag man må betale bompenger for å kjøre gjennom Trekantsambandet i Hordaland. Samme dag går anbudsfristen ut for entreprenører som vil rive bomstasjonen og bygge om veganlegget rundt den.

Bomstasjonen står på øya Føyno i Stord kommune like ved nordre innslag til Bømlafjordtunnelen. Her tar fylkesveg 542 av fra E 39. Krysset er utformet slik at alle må gjennom bomstasjonen uansett hvilken retning man kjører. Det er derfor mer komplisert enn tilsvarende kryss uten bomstasjon.

Nå blir krysset bygd om for å tilpasses sin framtidige funksjon. Ny ramper skal etableres, gamle skal fjernes, bommer, boder, kameraer og elektronisk utstyr skal demonteres. Noen lysmaster skal også demonteres, men de blir satt opp igjen andre steder på kryssområdet.

Entreprisen omfatter også reasfaltering og montering av nye skilt og nytt veglysanlegg.

Constrada i Bergen har prosjektert det nye kryssområdet. Den som får anleggskontrakten, må gjøre trafikkarealene ferdig i oktober. Beplantning og lyssetting må være ferdig innen 21.mars neste år.

Trekantsambandet ble åpnet i to etapper. Bømlafjordtunnelen og Stordabrua ga Stord fastlandsforbindelse 28. desember 2000. 30. april året etter fikk Bømlo fastlandsforbindelse via Bømlabrua. Nøyaktig 12 år senere er bompengene nedbetalt. Fra da av blir det gratis å kjøre mellom Stord og fastlandet.

For folk på Bømlo er situasjonen annerledes. De får kortvarig glede av begivenheten på Føyno. Allerede 2. mai begynner innkreving på en automatisk bomstasjon på fylkesveg 542.

Pengene som blir krevd inn her, går til finansiering av Bømlopakken. Den består av ikke mindre enn 18 delprosjekter i Bømlo kommune. Prisen for pakken er beregnet til ca. en milliard 2009-kroner. 64 % av beløpet skal finansieres med bompenger.

En trøst for beboerne på Bømlo er at prisen pr. passering med personbil blir 65 kroner. Det er 20 kroner mindre enn det koster å kjøre gjennom Trekantsambandets bomstasjon.

 

Forsiden akkurat nå