Det blir bedre lys og bedre ventilasjon i Bømlafjordtunnelen når tunnelen er ferdig oppgradert i mai 2018. Bildet er fra lavbrekk 262 meter under havet.
Det blir bedre lys og bedre ventilasjon i Bømlafjordtunnelen når tunnelen er ferdig oppgradert i mai 2018. Bildet er fra lavbrekk 262 meter under havet. (Bilde: Anders Haakonsen)

Bømlafjordtunnelen skal tilfredsstille tunneldirektivet

Europas lengste undersjøiske vegtunnel, Bømlafjordtunnelen, står for tur for oppgradering. Interesserte elektroentreprenører må gi anbud innen 4. juli.

Den 7 888 meter lange tunnelen ble åpnet i desember 2000. Den gangen hadde ikke EU sendt ut noe tunneldirektiv. Bømlafjordtunnelen tilfredsstiller derfor ikke tidens krav.

Det nye elektro- og SRO-anlegget blir så omfattende at de gamle tekniske byggene ble for små. Sprenging av nisjer for nye tekniske bygg ble utlyst i høsten 2014.

Å støpe de tekniske byggene blir en av oppgavene til den som får elektro- og SRO-kontrakten. Det blir fire bygg i nisjer og to dagen.

For øvrig skal nesten alt teknisk utstyr i tunnelen fjernes og erstattes med nytt utstyr. Det eneste som blir igjen når jobben er gjort, er pumpeutstyret.

 

Neppe levering av vifter

Levering av vifter blir vanligvis satt ut på en egen entreprise når tunneler blir oppgradert. Det vil trolig blir gjort i dette tilfelle også, men det er ikke endelig avgjort. Avgjørelsen blir tatt i nær framtid. Montering av viftene inngår uansett i hovedentreprisen.

Blant utstyr som både skal leveres og monteres kan nevnes 13 større fordelinger, 69 nødstasjonskap, 140 km kabler og 68 km trekkerør.

Som i alle oppgraderte tunneler blir det hendelsesdetektering. Det blir ikke bare basert på video, men også på radar. Grunnen er at røyk fra brann kan hindre sikten for videokameraer.

 

Mangel på planleggingskapasitet

Oppgraderingen av Bømlafjordtunnelen skulle egentlig kommet i gang i fjor.

- Det er flere årsaker til forsinkelsen. Den viktigste er mangel på kapasitet for planlegging, sier byggeleder Tor Kåre Austrheim i Region vest. - En annen årsak at geologene fant ut at det var behov for stabilietetssikring. Det førte til at entreprisen ble mer omfattende enn forutsatt. Den som får kontrakten skal renske fjellet, sette inn 1 400 bolter og påføre 800 kvm sprøytebetong.

- Hvilke konsekvenser vil oppgraderingen få for trafikkavviklingen?

- 7 dager i uka blir det kolonnekjøring mellom kl. 22 og kl. 05.30. For øvrig skal trafikken gå normalt. Det blir en belastning for trafikantene, men når det blir ferdig, vil forbedringen bli merkbar. Både lysforhold og ventilasjon blir bedre, sier Tor Kåre Austrheim.

Innen 2. mai 2018 må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå