Den snart 14 år gamle Bømlafjordtunnelen må oppgraderes før den tilfredsstiller EUs krav. Anbudsfristen for sprengningsarbeidet går ut 15. desember. Bildet viser lavbrekk i tunnelen som ligger 262 meter under havet. (Foto: Anders Haakonsen)
Den snart 14 år gamle Bømlafjordtunnelen må oppgraderes før den tilfredsstiller EUs krav. Anbudsfristen for sprengningsarbeidet går ut 15. desember. Bildet viser lavbrekk i tunnelen som ligger 262 meter under havet. (Foto: Anders Haakonsen)

Bømlafjordtunnelen må oppgraderes

Bømlafjordtunnelen står for tur til å oppgraderes for å tilfredsstille kravene i tunneldirektivet. Arbeidet er delt i to entrepriser. Den første gjelder sprenging for nye tekniske rom. Den har anbudsfrist 15. desember.

Bømlafjordtunnelen fører E39 under fjorden den er oppkalt etter etter. Den ble åpnet for snart 14 år siden. Med sine 7 888 meter er den Europas lengste undersjøiske vegtunnel. Årsdøgntrafikken ligger på rundt 4 500.

De fleste oppgraderinger som blir gjennomført på grunn av EUs tunneldirektiv, lyses ut som én entreprise. Den store lengden og trafikkmengden er årsaken til at det er gjort unntak for Bømlafjordtunnelen. Det nye elektro- og SRO-anlegget i tunnelen blir så omfattende at det trengs større tekniske bygg.

For å få plass til de nye tekniske rommene skal det sprenges fem nisjer som skal gå på tvers av tunnelens hovedretning. Hver nisje får profil T 8,5 og blir ca. 25 meter lang. Tre havarilommer som ligger inntil nisjene skal utvides. Til sammen 9 300 faste kubikkmeter vil bli sprengt ut.

300 kvm brannsikret PE-skum skal fjernes i forbindelse med sprengningsarbeidet. Senere skal 4 000 kvm nytt PE-skum settes opp og påføres sprøytebetong.

Oppdraget omfatter etablering av en havarilomme og grunnarbeid for et teknisk bygg i dagen.

Trafikken er så stor at tunnelen må holdes åpen hele døgnet. Det blir normalt trafikk på dagtid og kolonnekjøring mellom kl. 20 og kl. 6. Tunnelen vil bare bli stengt kortvarig i forbindelse med sprenging.

I juli neste år må jobben være gjort. Vegvesenet håper å ha elektro- og SRO-oppdraget klart til utlysning til våren eller forsommeren.

Statens vegvesen har prosjektert oppgraderingen av Bømlafjordtunnelen med assistanse fra Multiconsult i forbindelse med elektroarbeidet.

 

 

Forsiden akkurat nå