Bøkfjordbrua til norsk/tysk AF

Bøkfjordbrua til norsk/tysk AF

HAK Entreprenør AS og Schachtbau Nordhausen Stahlbau GMbH får oppdraget med å bygge Bøkfjordbrua på E105 i Sør-Varanger.

Arbeidsfellesskapet mellom altafirmaet og det tyske firmaet leverte det laveste tilbudet da tilbudsfristen gikk ut for vel tre uker siden. HAK Entreprenør AS lå lavest på pris også i den første anbudskonkurransen, som Statens vegvesen avlyste på grunn av mangler i konkurransegrunnlaget.

Klagefristen er nå ute, og avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark regner med at den formelle kontraktsinngåelsen kan skje i løpet av kort tid. Kontraktssummen er på nær 117 millioner kroner.

Bøkfjordbrua er en 284 meter lang buebru av stål, og skal bygges 200 meter nedenfor den eksisterende brua ved Elvenes. Brua er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen fra E6 ved Hesseng utenfor Kirkenes til riksgrensen på Storskog.

- Nå håper vi at byggearbeidet kan komme i gang raskt, slik at brua og dermed hele vegstrekningen kan fullføres i løpet av 2017, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki.

Forsiden akkurat nå