Amd.direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening
Amd.direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (Foto: Jarle Skoglund)

BNL: Anslår økning i anleggsinvesteringer på 55 prosent - mesteparten kommer på vei

– Veksten i  anleggssektoren skaper forventninger om et godt år også i 2019, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020, heter det i en prognoserapport fra Byggenæringens Landsforening.

I deres siste tall oppjusteres veksten innenfor anlegg.   Mens vedlikeholdet på vei vil vokser moderat, ser investeringene ser ut til å vokse med hele 55 prosent innen utgangen av 2020.

Målt i kroner betyr det en økning fra 76,5 mrd. kr i 2017 til 119 mrd. i 2020. Prognosene for 2018 og 2019 er omtrent uendret, mens veksten fra 2019 til 2020 er oppjustert. Mesteparten av oppjusteringen skyldes økte anslag på veiinvesteringene, heter det i tallmaterialet fra BNL.

– Det er viktig at det offentlige bestiller klokt når så mye penger skal brukes. Digital planlegging og gjennomføring, krav til lærlinger og fagarbeidere, og økte krav til miljøvennlige løsninger må prioriteres, sier Jon Sandnes i BNL.. 

Forsiden akkurat nå