BMO Elektro signerer den andre stororderen i Troms og Finnmark på kort tid; denne gang med Statens vegvesen.
BMO Elektro signerer den andre stororderen i Troms og Finnmark på kort tid; denne gang med Statens vegvesen. (Illustrasjonsfoto: BMO Elektro)

BMO vant stor kontrakt med Statens vegvesen i Troms og Finnmark

BMO Elektro skal drifte elanlegg på 861 kilometer vei og gang- og sykkelvei i Troms og Finnmark fylke.

BMO Elektro, som har hovedkontor i Bergen, har signert kontrakt med Statens vegvesen etter å ha levert et tilbud på 77,8 millioner kroner.

Kontrakten gjelder fra 1. mars 2022 og ut august 2027, og omfatter i alt 770 kilometer veg og 91 kilometer gang- og sykkelveg.

Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med et, to eller tre år.

Stort geografisk område

Arbeidet skal skje over et stort geografisk område, på riksvegnettet i Alta, Kautokeino, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Balsfjord, Tromsø, Målselv og Bardu kommuner.

Vegstrekningene er:

  • E6 fra Brandvoll i Bardu til Leirbotnvann i Alta
  • E8 fra Tromsø Lufthavn til riksgrensen Galgujavri i Storfjord
  • E45 fra Gakori i Alta til riksgrensen Kivilompola i Kautokeino

Kontrakten omfatter totalt 13 tunneler, og til sammen ca. 4200 veglys.

  Foto: janove

BMO skal også drifte trafikksignalanlegg, høyfjellsbommer, sideanlegg, værstasjoner, trafikktellepunkt, kamera, fartsmålere, fotobokser, digitale infotavler og bruer.

– Oppdraget omfatter blant annet kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodisk arbeid, reparasjon av skader og utskifting og installasjon. BMO får også ansvar for registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og handtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på vegnettet, sier overingeniør Sten-Arne Johnsen i Statens vegvesen.

Kontrakten inneholder miljøkrav, og entreprenøren må rapportere gassutslipp og relaterte forbruksdata på kjøretøyene som brukes i kontrakten.

Les også

Forsiden akkurat nå