Når folk fra BMO Entreprenør setter i gang arbeidet på Bybrua i Drammen om kort tid, må myke trafikanter bruke høyre side av brua. (Foto: Anders Haakonsen)
Når folk fra BMO Entreprenør setter i gang arbeidet på Bybrua i Drammen om kort tid, må myke trafikanter bruke høyre side av brua. (Foto: Anders Haakonsen)

BMO rehabiliterer Bybrua i Drammen

BMO Entreprenør fra Kongsberg har underskrevet kontrakten på rehabilitering av Bybrua i Drammen. 27,135222 millioner kroner får entreprenøren for jobben, som skal være fullført innen utgangen av april neste år. 

Kontrakten ble underskrevet 13. juli. Valget av entreprenør kom neppe overraskende på noen. Kongsberg-firmaet hadde bare én konkurrent om jobben, og den ga et anbud som lå mer enn 10 millioner høyere.

Bybrua ble åpnet i 1936. Dens skjebne har lenge vært uviss. Det har vært snakk om å rive den og erstatte den med en moderne bru, men nå er det klart det det ikke vil skje på mange år. Dermed er en omfattende rehabilitering uunngåelig.

 

Delt på langs

For å kunne avvikle trafikken i anleggsperioden blir brua delt på langs. Men arbeidet pågår på den ene siden, blir det lysregulert enveiskjøring på den andre. Den østlige delen av brua blir rehabilitert først.

Den første oppgaven til BMO Entreprenør blir å fjerne alt som er over den konstruktive betongen. Deretter blir eventuelle skader på den reparert før det legges ny membran og ny asfalt.

Bybrua har en lengde på 260 meter fordelt på 9 spenn. Den har to kjørefelt, hver med en bredde på 3 meter. På hver side av dem er det en 1,5 meter bred sykkelbane og et 3 meter bredt fortau.

I forbindelse med rehabiliteringen blir fortauene utstyrt med gatevarme. Innen utgangen av november må den være på plass på det østre fortauet (nedstrøms). Det er den eneste delfristen entreprenøren må forholde seg til.

 

Sykkelvennlige fuger

Prosjekteringen er utført Rambøll. Rehabiliteringen skjer etter retningslinjene for universell utforming. Det betyr blant annet at flaggstengene som nå står på innsiden av rekkverket, vil bli flyttet til utsiden. Slik de står nå, er de en hindring for blinde og svaksynte.

Alle 10 fugene på brua skal skiftes ut. Det vil syklister ha glede av. De nye fugene er spesielt egnet til å bli syklet over.

Mens arbeidet pågår er bussene de eneste motoriserte kjøretøyene som slipper over brua. Etter 30. april slipper også drosjene over, men for privatbiler forblir brua stengt. Det har vært usikkerhet om hvilke regler som skulle gjelde for dem, men før sommeren tok bystyret i Drammen avgjørelsen om at privatbilene skal vekk fra brua for godt.

 

Tre felt ble til to

Sykkelbanene har ikke vært der lenge. Inntil september i fjor var det tre kjørefelt mellom fortauene. To av dem gikk i retning Bragernes torg på nordsiden av elva. Da Øvre Sund bru ble åpnet, ble Bybrua avlastet og kjørebanen kunne innsnevres til to felt. Arealet som ble ledig, ble brukt til sykkelbaner.

Bybrua var en gang en del av riksveg 40, også kjent som Sørlandske hovedvei. Den ble omklassifisert til E 18 i 1965. Året etter ble E 18 flyttet fra bybrua til Holmenbrua og Strømsøbrua. Etter at bybrua mistet europavegstatus har Drammen kommune overtatt ansvaret for den. Det er derfor kommunen som finansierer rehabiliteringen. Til sammen er det avsatt 50 millioner kroner til formålet.

Arbeidet som skal gjøres på Bybrua vil gi den 10-15 ekstra leveår. Hvis den skal stå etter den tid, må man sette inn større tiltak på de bærende konstruksjonene.

 

 

Forsiden akkurat nå