Bildet viser søndre portal på Skalandtunnelen på fylkesveg 862 på Senja, den lengste av de tre som skal oppgraderes. (Foto: Google)
Bildet viser søndre portal på Skalandtunnelen på fylkesveg 862 på Senja, den lengste av de tre som skal oppgraderes. (Foto: Google)

BMO i en klasse for seg

BMO Tunnelsikring fra Kongsberg er i en klasse for seg i kampen om å få oppgradere tre tunneler i Troms. 23,561 milioner kroner vil BMO ha for jobben. Nærmeste konkurrent ligger 32 prosent høyere.

Tunnelene som skal oppgraderes er den 1 894 meter lange Skalandtunnelen i Berg kommune, den 1 517 meter lange Sifjordura tunnel i Torsken og den 1 180 meter lange Bjørgatunnelen i Sørreisa.

Fire entreprenører har meldt sin interesse for å oppgradere de tre tunnelene. Foruten BMO Tunnelsikring har disse gitt anbud: Implenia (31,124 mill.), HAK Entreprenør fra Alta (33,168 mill.) og HJH Fjell og Anleggsentreprenør fra Mo i Rana (34,197 mill.).

Arbeidene omfatter bergsikring og vann- og frostsikring. Til sammen 13 950 kvm PE-skum skal monteres. Videre skal det tilrettelegges for sikkerhetsutrustning, det skal strosses nisjer for trafoer, og det skal graves grøft for høyspentkabel.

Hensikten med oppgraderingen er ikke å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften fra EU. Den gjelder bare riksveger. De tre tunnelene inngår i fylkesveger.

 

Forsiden akkurat nå