E6 Helgeland
E6 Helgeland

Blir for dyrt: Må kutte to parseller på E6 Helgeland sør

De to sørligste parsellene på E6 Helgeland sør blir tatt ut av prosjektet.

Årsaken er at prosjektet blir dyrere å gjennomføre enn opprinnelig planlagt.

I hovedsak er det to grunner til at kostnadsprognosen nå overstiger kostnadsrammen, hvor den ene er at prisene levert av markedet var høyere enn beregnet. Den andre er de dårlige grunnforholdene på strekningen Svenningelv–Lien, ved nedre Svenningdal. På grunn av disse planlegges nå vegen etter ny linje på steingrunn, for å redusere kostnadene og usikkerheten.

 

-Må ta ut opsjonsparsellene

–Men kostnadsreduksjonen er ikke tilstrekkelig, og derfor må vi ta ut opsjonsparsellene. Vi synes det er synd å måtte redusere omfanget av prosjektet, men vi har ikke midler til å realisere alt, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

De to parsellene som nå tas ut var allerede i utgangspunktet definert som såkalte opsjonsparseller, altså strekninger som kunne bli bygget ut dersom totalbudsjettet tillot det. Den ene er E6 Trøndelag grense – Majahaugen, en strekning på ca. 4,2 kilometer i Grane kommune.

Den andre er strekningen E6 Flym – Kappfjellia på ca. 5,5 kilometer.

 

Storkontrakt for Skanska

Stortingsproposisjonen som ligger til grunn for finansieringen av E6 Helgeland sør forutsetter kostnadsstyring gjennom bruk av opsjonsvilkår i kontrakten.

Kontrakten med Skanska er den største i prosjektet E6 Helgeland, med en verdi på 2,88 milliarder kroner (inkl. mva.). Hele Helgelandsutbyggingen har en kostnadsramme på ca. 6,5 milliarder kroner.

Skanska skal både prosjektere, bygge og utbedre i alt 58 kilometer E6. Kontrakten inkluderer også drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år.

Forsiden akkurat nå