Dronevideoen er produsert av Skanska Norge

VIDEO: Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Bli med å prøvekjør Norges største veiprosjekt noensinne som er åpnet

27 kilometer med ny motorvei mellom Løten og Elverum ble torsdag åpnet for trafikk - tre måneder før tiden og til en prislapp hele 1,4 milliarder lavere enn antatt.

FAKTA OM riksveg 3/25::

 • 17 km ny firefelts veg med midtdeler
 • 10 km ny tofeltsveg med midtdeler og
  forbikjøringsfelt
 • 3 planskilte kryss (Ommangsvollen,
  Tønset og Ånestad)
 • 2 rundkjøringer Åkroken og Østerdalsporten
 • 2 T-kryss
 • 7,1 km ny gang- og sykkelveg
 • 12 km sykkelfelt
 • 10 bruer
 • 18 over- og underganger
 • 2 viltoverganger

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet fikk æren av å klippe snoren. Veianlegget er 27 kilometer med splitter ny vei på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i Elverum, sju kilometer med gang- og sykkelveier og en ny Ånestad kontrollstasjon.

Rekordrask bygging

– Veien har landets korteste byggetid. Opprinnelig skulle den åpne 1. november i år, men nå åpnet etter en byggetid på bare 26 måneder og tre måneder før tiden. Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.
 Utbyggingen er en viktig styrking av riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen er
også med på å styrke Hamar og Elverum som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Mer forutsigbarhet

Fartsgrensen på strekningen økes fra 70 til 90 km/t og 110 km/t. Firefelts vei mellom
Brenneriroa og Åkroken og to- og trefelts vei ellers gir en mer forutsigbar fremkommelighet.
90 prosent av tungtrafikken mellom Oslo og Trondheim går gjennom riksvei 3 i Østerdalen. I tillegg blir det et bedre bomiljø langs dagens vei og et sammenhengende tilbud for gåendeog syklende mellom Hamar og Elverum.

OPS-prosjekt

Kjell Inge Davik (f.v.), Ståle Rød, Ingelin Noresjø, Ingrid Dahl Hovland og Taale Stensbye. Foto: Lars Helge Rasch, Statens vegvesen

Prosjektet er den største veikontrakten i Norge noensinne - og gjennomføres som et OPS-
prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid).
Vegvesenet som byggherre har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er
byggherrens representant, som igjen har hatt Skanska Norge som hovedentreprenør. Avtalen innebærer at Hedmarksvegen/ Skanska skal stå for drift og vedlikehold av veianlegget i de neste 20 årene.

Prisbelønnet prosjekt

Riksvei 3/25-prosjektet er det første i Norge som har oppnådd  «Whole Team Award Excelent» i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL.
Prosjektet ble tildelt prisen «Partnership Awards Europe 2019" som "Best Transport Project» og dermed anerkjent som det beste samarbeidsprosjektet mellom offentlig og privat sektor i Europa.

 

Forsiden akkurat nå