Vågstrandstunnelen ligger på E136 i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Den er 3.665 meter lang, og ble åpnet i desember 2014
Vågstrandstunnelen ligger på E136 i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Den er 3.665 meter lang, og ble åpnet i desember 2014 (Foto: © Peter Fiskerstrand)

E136 Vågstrandstunnelen blir gratis

Blar opp 175 millioner kroner for å få fjernet bomstasjonen ved Vågstrandtunnelen

Dermed kan bompengeselskapet Eksportvegen AS få slettet gjelden, og bilistene kjøre gratis fra 1. februar.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 1,4 milliarder kroner i tilskudd for å redusere bompengetakster utenfor byområdene. Av dette er om lag 550 millioner kroner satt av til den opprinnelige tilskuddsordningen, mens omlag 850 millioner kroner skal brukes til å redusere bompengetakstene i følgende prosjekter:

  • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen
  • E18 Arendal-Tvedestrand
  • Riksvei 13 Hardangerbrua
  • E6 Hålogalandsbrua

For E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal betyr det at innkrevingen i bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen skal opphøre. Samtidig er det ikke er lagt opp til takstendringer for Tresfjordbrua.

Les også

Sletter hele gjelda

I et brev som Statens vegvesen i dag har oversendt til bompengeselskapet Eksportvegen AS, heter det at forutsetningene for tildeling av midler til prosjektet er at Eksportvegen AS blir en del av det regionale bomselskapet Vegamot AS, og at lånegarantisten, som er Møre og Romsdal fylkeskommune, godkjenner fjerning av bomstasjonen. 

Tresfjordbrua er markert øverst til venstre, Vågstrandtunnelen er den stiplete røde linjen lengst til høyre. Ill.: Statens vegvesen

Statens vegvesen har beregnet at et tilskudd på 175 millioner kroner i 2020 vil være tilstrekkelig for å kunne avvikle bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om at innkrevingen i
denne bomstasjonen avvikles så raskt som mulig, og senest innen 31. januar 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå