Elektroansvarlig Ottar Bjørnstad ved en av de nye kryssingene for fotgjengere. (Bilde: Statens vegvesen)
Ny fotgjengerkryssing i Tamburgata og Blichs gate samt nytt lyskryss i Blichs gate. (Bilde: Statens vegvesen)
Ved Blichs gate kommer nytt lyskryss og fotgjengerfelt. (Bilde: Statens vegvesen)
Nytt fullverdig kryss i Knoffs gate og Telthusgata (Bilde: Statens vegvesen)

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen åpner med fire felt til høsten - her er arbeidet som nå pågår

Se bilder i karusellen over.

Et 40-talls nye signallys, samt et helt nytt lyskryss og to fotgjengerkryssinger skal på plass. 

Dette er endringene i trafikkbildet som skjer fra høsten 2018, melder Statens vegvesen: 

-Tamburgata er stengt og nytt, fullverdig lyskryss bygges i krysset Blichs gate, der det nå er laget en midlertidig rundkjøring.

-Ny fotgjengerkryssing anlegges fra Tamburgata over til museumsparken og Drammen videregående skole. Det anlegges også et nytt fotgjengerfelt på østsiden av Blichs gate krysset. Flisebekken undergang opprettholdes som i dag.

-Krysset Langesgate/Bjørnstjerne Bjørnsons gate opprettholdes kun til bruk for utrykningskjøretøyer. Mallinggata stenges helt ut mot fv. 282.

-Knoffsgate-krysset og Telthusgatekrysset blir som i dag, med en viktig forskjell. Når firefelts vegen åpner til høsten blir Knoffsgate-krysset ett fullverdig kryss med svingmuligheter inn Knoffs gate fra begge retninger i Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Forsiden akkurat nå