Veien ser ferdig ut, men  det jobbes fremdeles på spreng med elektroarbeidene i tunnelene mellom Bergen og Os.
Veien ser ferdig ut, men det jobbes fremdeles på spreng med elektroarbeidene i tunnelene mellom Bergen og Os. (Foto: Statens vegvesen)

E39 Svegatjørn-Rådal

Bjørnafjorden: Overleverte deler av ny E39 Svegatjørn-Rådal til Vegvesenet

Vegvesenets største elektrokontrakt og en rettssak om byggherreforskriften gjenstår før veien åpnes.

Til tross for at de trolig kommer til å møtes i rettsalen for andre gang på grunn av uenigheter rundt prosjektet, var det gratulasjonskake og koronapåkrevde albuhåndtrykk da Veidekke mandag overleverte den sørlige delen av ny E39 mellom Bergen og Os til Statens vegvesen.

Det var «håndtrykk» i rette koronaånd etter at overtakelsesprotokollen var signert. Fra venstre: Delprosjektleder i Statens vegvesen Kari Bremnes, prosjektleder i Statens vegvesen Sverre Ottesen og prosjektleder i Veidekke Bjørg Torsnes. Foto: Statens vegvesen

Prosjektet inngår i arbeidet med utvikling av ferjefri E39, og gir moderne motorveistandard sørover fra Bergen til Os, hvor det etter hvert skal bygges en fergefri kryssing over Bjørnafjorden.

Veien går mellom Rådal i Bergen kommune og Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune, og til tross for at den passerer Endalausmarka snakker vi om en strekning på 12,7 kilometer firefeltsvei. Deler av strekningen får Vestland fylkes første 100-sone, og kommer til å krympe reisetiden på strekningen til åtte minutter.

Kontrakten omfatter det meste av veilengden på prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal, med en kontraktsverdi på knappe 2,3 milliarder kroner. Det meste av strekningen består av toløpstunnel. I tillegg til 9,2 kilometer lange Lyshorntunnelen og Skogafjelltunnelen på 1,5 kilometer, er det noen mindre tunnelbiter på E39 og riksvei 580. Siden byggestarten i oktober 2015 er det sprengt ut 1,8 millioner kubikkmeter masse. Tilsammen består prosjektet av 23 kilometer tunnel-løp i tillegg til vei i dagen ved Svegatjørn og i Endalausmarka.

Les også

Rettssak om byggherreforskriften

Selv om det bare var smil og gratulasjoner under overleveringen av veien, har ikke stemningen vært like god hele tiden i byggeperioden.

Etter å ha blitt ilagt dagbøter på grunn av forsinkelser under byggingen av Lyshorntunnelen, stevnet Veidekke Vegvesenet med krav om at dagbot-fristene måtte settes til side fordi Vegvesenet hadde beregnet for kort byggetid. Vegvesenet vant imidlertid rettssaken i februar i år, og Veidekke ble idømt saksomkostninger på nesten 2,5 millioner kroner.

Tingretten mente at Veidekke med sin kompetanse burde være i stand til selv å vurdere om fristene Vegvesenet hadde satt var mulig å overholde, og at de burde latt være å levere inn tilbud på oppdraget dersom de mente at det kom til å bli svært vanskelig eller umulig.

Veidekke har imidlertid anket denne avgjørelsen, og vil dermed møte Vegvesenet i lagmannsretten for å få avklart det både Veidekke og andre aktører i anleggsbransjen mener er en viktig prinsippsak.

Les også

 Åpner i 2022

Byggingen av ny E39 mellom Bergen og Os er fordelt på to kontrakter. I tillegg til Veidekke-kontrakten, som nå er fullført, arbeider Implenia med å bygge ny E39 nord for Rådal i Bergen. I tillegg gjenstår det å fullføre elektroarbeidene på den strekningen Veidekke har bygget, forteller fungerende prosjektleder Kelly Nesheim Iversen i Statens vegvesen.

I dagsonene ser veien helt ferdig ut, med nylagt asfalt, skilter, veimerking og beplantning, men inne i tunnelene jobber 60 elektrikere for fullt med elektroarbeider.

Dette var den største elektrokontrakten Vegvesenet noensinne hadde inngått, da den ble signert i 2018. Et arbeidsfellesskap mellom ABB og Magnus M. Thunestvedt skal blant annet:

  • Strekke 125 kilometer el-kabel
  • Strekke 100 kilometer firbernett
  • Strekke 27 kilometer radiokabel
  • Montere 5330 lysarmaturer
  • Montere 1150 evakueringslys
  • Montere 400 kameraer
  • Installere 260 nødtelefoner og 200 nødstasjoner
  • Installere 100 ventilasjonsvifter
  • Sette opp 550 innvendig belyste skilt

Kontakten har en verdi på omlag 385 millioner kroner.

Elektroarbeidene meldes å være i rute, og skal være ferdig våren 2021. Men det vil ikke bli satt trafikk på noen del av strekningen før hele prosjektet er sikkerhetsgodkjent. Det vil skje i 2022, sannsynligvis ikke før etter sommeren en gang, opplyser Nesheim Iversen.

Les også

Forsiden akkurat nå