Økonomiansvarlig i Bjelland, Camilla Bjelland (tv.) og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen signerte i dag kontrakten for å bygge neste etappe av Transportkorridor Vest. Signeringen ble gjort elektronisk. I bakgrunnen til høyre sitter delprosjektleder fra Statens vegvesen Hallvor Solheim.
Økonomiansvarlig i Bjelland, Camilla Bjelland (tv.) og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen signerte i dag kontrakten for å bygge neste etappe av Transportkorridor Vest. Signeringen ble gjort elektronisk. I bakgrunnen til høyre sitter delprosjektleder fra Statens vegvesen Hallvor Solheim. (Foto: Statens vegvesen)

Bjelland har signert veikontrakt til 388 mill på Jæren

I dag signerte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og Camilla Bjelland fra Bjelland kontrakten på drøye 387 millioner kroner for å bygge den neste etappen av Transportkorridor Vest.

Det skal bygges ny firefelts riksvei 509 fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune. Etappen er en del av prosjektet Transportkorridor Vest som strekker seg fra Sømmevågen til Sundekrossen. Fra Sømmevågen til Sola skole er ny firefelts riksvei allerede ferdigstilt. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord Jæren.

Entreprenør Bjelland har nå signert kontrakten på 387.655.531 kroner.

Den nye firefelts riksveien skal bygges fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune. Foto: Statens vegvesen

Bjelland hadde ikke laveste pris på dette prosjektet, men kom totalt sett best ut.

– Jeg vil gi ros til Bjelland, som på tross av at dere ikke hadde lavest pris, ble entreprenøren vi valgte. Det viser at dere jobber godt med tilleggskriteriene, som igjen gjorde at dere totalt sett ble valgt, sa Davik under den digitale signeringen.

– Vi er glade og stolte for at vi vant kontrakten, og gleder oss til å komme i gang. Går alt etter planen blir det oppstart til høsten, sier økonomiansvarlig i Bjelland, Camilla Bjelland.

Denne etappen starter nord for rundkjøring ved Sola skole og avsluttes nord for rundkjøringen Tanangerveien/Kontinentalveien. I tillegg til riksvei skal det bygges gang- og sykkelvei, lokalveier og samleveier.

Les også

Forsiden akkurat nå