Signering E39 Myrmel Lunde 8 juli 2021
Signering E39 Myrmel Lunde 8 juli 2021

Birkeland Entreprenør-forretning sikret seg byggingen av ny E39 mellom Myrmel og Lunde.

– Et viktig prosjekt for Sunnfjord, sier prosjektleder Svein Reidar Dale i Statens vegvesen om kontrakten på rundt 345,4 millioner kroner.

Sist torsdag signerte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik kontrakt med
Birkeland Entreprenørforretning AS om byggingen av ny E39 mellom Myrmel og Lunde.
Prosjektleder er Svein Reidar Dale. Han sier vegen skal våre åpen i hele anleggsperioden.
- Det skal bygges ca. 3,7 km med veg. En kilometer ligger i tunnel. I tilknytning til ny E39 skal det etableres kortere strekninger med kjørbar gang- og sykkelvei, bussholdeplasser, to kryss i plan samt kommunale og private tilknytningsveier, sier Dale og legger til at hele vegen skal ha nytt frostsikringslag og ny overbygning.
- Tunnel skal bygges med tunnelprofil T9,5 i tunnelklasse B. Tunnelen vil gå under
bebyggelsen i grenda Myrmel, mens vei i dagen i hovedsak vil følge dagens linje, sier Dale.

Trafikken på E39 mellom Myrdal og Lunde har en ÅDT på rundt 3200 hvor 16 prosent er
tungtrafikk, opplyser Statens vegvesen i en melding.

Oppdraget omfatter prosjektering, riving, bygging, kontroll og dokumentasjon av
veger, tunnel, deponi/riggområder og alle tilknyttede element. Tunnelen skal være
ferdig sikkerhetsgodkjent før overlevering til byggherre. Det stilles strenge krav til
ivaretagelsen av ytre miljø. Veganlegget grenser til naturreservat i nord og
vassdraget er vernet.

Anleggsstart vil bli i august 2021, og byggetid på 25 måneder.

- Jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang med dette prosjektet og ser fram til å
følge framdriften. Statens vegvesen og Birkeland Entreprenørforretning AS er opptatt av et tett og godt samarbeid i gjennomføring, for å minimere belastningen for trafikanter og omgivelsene», sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Forsiden akkurat nå