Bjørn Erik Ovesen tok dette bildet fra ulykkesstedet etter at bilbrannen i Bømlafjordtunnelen var under kontroll.
Bjørn Erik Ovesen tok dette bildet fra ulykkesstedet etter at bilbrannen i Bømlafjordtunnelen var under kontroll. (Foto: Bjørn Erik Ovesen)

Brannsikkerhet i tunneler

Bil begynte å brenne: Tunnelsikrings-utstyret fungerte perfekt da det gjaldt

Sikkerhetsutstyret virket som det skulle: Tunnelen ble stengt da langtransportsjåføren dro løs brannslokkingsapparatet.

Da personbilen med campingvogn som lå foran traileren til Bjørn Erik Ovesen gjennom Bømlafjordtunnelen på E39, stoppet med røyk sivende ut fra motoren, reagerte langtransportsjåføren fra Bømlo raskt. Han nappet ut et av brannslokkingsapparatene i tunnelen; og utløste dermed både stenging av tunnelen, aktivisering av brannventilasjonen og tenning av nødlysene i tunnelen.

– Jeg gikk til nærmeste nødstasjon og fikk kontakt med Vegtrafikksentralen (VTS) med det samme, forteller den vante sjåføren til Statens vegvesen, som har gitt den ufrivillige redningsmannen stor oppmerksomhet på sine nettsider.

Selv gjør ikke Ovesen noe stort nummer av innsatsen sin.

Les også

Mentale forberedelser

– Jeg tenkte ikke så mye der og da, det gikk på instinkt, forteller han til Vegvesenet.

Bjørn Erik Ovesen. Foto: Privat foto

Ovesen innrømmer imidlertid at han på mange, lange turer i førersetet har tenkt mye på hva han ville gjort om han ble førstemann som kom fram til en ulykke eller en tunnelbrann.

– Det er store avstander i Norge og en kan ikke regne med å få hjelp med det samme, så en må være forberedt på å ta tak selv. Det er fort gjort å bli handlingslammet i en slik situasjon, sier han.

Han forteller at også den norske action-filmen «Tunnelen» har bidratt til økt bevissthet rundt dette.– Jeg har kjøpt meg en fluktmaske som jeg har liggende i bilen. Han jeg kjøpte den av, kunne fortelle at etterspørselen etter masker hadde gått opp etter at filmen kom.

Les også

 

På besøk hos VTS

Flammene sto snart ut av motoren på personbilen, og Ovesen startet slokking og rettledet familiefaren. De to tenåringsbarna og moren deres fikk søke ly i traileren.

Morten Hansen, faggruppeleder for trafikkstyring- og veiovervåking ved Vegtrafikksentralen vest, roser Ovesens innsats.

– Dette er en sjåfør med en sterk faglig interesse og engasjement for trafikksikkerheten og trafikkbildet. Det var han som tok regien under hendelsen, og hans innsats som gjorde at brannen ikke fikk utvikle seg.

Ovesen var i kontakt med VTS også etter hendelsen, og det resulterte i at han ble invitert på besøk. Forrige onsdag fikk sjåføren en omvisning i VTS-lokalene i Nygårdsporten av leder Cecilie Bakke Johannessen og hennes folk.

– Vi hadde en god samtale om hvordan han opplevde hendelsen – hvordan han tok tak og håndterte situasjonen, samt samspillet mellom VTS, Ovesen og nødetatene. Det var nyttig for oss å få hans perspektiv, forteller Morten Hansen.

Les også

Tankene kom i etterkant

Ovesen skryter av mottakelsen han fikk på VTS-sentralen.

– Under brannen syntes jeg at samhandlingen på telefon med trafikkoperatøren på VTS fungerte veldig bra. Det var interessant å møte folkene i andre enden, og få et innblikk i hvordan VTS jobber.

Han forteller at det har vært viktig for ham å se opptakene fra brannen for å prosessere det som skjedde. Under besøket gikk VTS-operatørene og Ovesen gjennom videoene fra trafikkameraer i tunnelen.

– Der og da handlet jeg på instinkt, men senere har jo tankene kommet, sier han.

Les også

Mange branntilløp i sommer

Det har vært uvanlig mange branntilløp i tunneler på Vestlandet i sommer. I midten av juli var det tre på en uke: I Munkebotntunnelen, Bømlafjordtunnelen og Lærdalstunnelen. Hansen har ikke noen klar forklaring på branntilløpene, men mener det kan ha med årets spesielle sommertrafikk å gjøre.

På besøk hos VTS vest - Bjørn E. Ovesen og Morten Hansen går gjennom videoopptak fra brannhendelsen i Bømlafjordtunnelen. Foto: Cecilie Bakke Johannessen

– Det er mange som ferierer i eget land denne sommeren, med tungt lastede kjøretøy i varierende stand, gjerne med en eller annen type tilhenger på som de ikke nødvendigvis er vant til å kjøre med. Dette kan være en av årsakene, sier han.

Det har gått bra etter forholdene, men rask innsats på stedet har vært avgjørende, opplyser Hansen.

– Langtransportsjåførane er mange, og kjører mye og langt. Sjåfører med kunnskap og kompetanse til å ta grep når uhellet er ute, kan være en stor ressurs og redde liv, påpeker han.

Les også

Planlegger øvelse for yrkessjåfører

Tunnelforvalter Bjørn Arild Fossåen var også til stede på møtet hos VTS. Han håper nå å få til en øvelse for tungtransportsjåfører i området. Vegvesenet arrangerer jevnlige brannøvelser i tunnel for egne ansatte, entreprenører og utrykkingspersonell.

– Målet er nettopp å øve inn den riktige responsen, slik at det blir lettere å handle rett uten å tenke når en står midt oppe i en dramatisk situasjon.

Interessen for en slik øvelse for yrkessjåfører er stor. Ovesen, som også er daglig leder for en transportbedrift, støtter tiltaket helhjertet.

– At jeg var mentalt forberedt var avgjørende i situasjonen som oppstod, da jeg opplevde brann.

Les også

– Veitrafikksentralen er god å ha!

Som yrkessjåfør har Ovesen vært i kontakt med VTS fleire ganger før, i slike sammenhenger. Han forteller om gode erfaringer.

– VTS er utrulig gode å ha i nærheten! Vi tungtransportsjåfører er ofte i kontakt med dem, og synes det er et organ som fungerer veldig godt.

Og, føyer han til: Neste gang VTS skulle ha bruk for nye folk, kommer han til å søke selv.

Les også

Forsiden akkurat nå