Arealet til den nye kaia er markert til venstre for rundkjøringen. Det blir Bodøs nye hurtigrutekai.
Arealet til den nye kaia er markert til venstre for rundkjøringen. Det blir Bodøs nye hurtigrutekai. (Bilde: Statens vegvesen)

Bernhardsen leder i Bodø

Et anbud på 27,84 millioner kroner gir Bernhardsen Entreprenør fra Bodø en bra mulighet til å sikre seg en kontrakt i hjemkommunen. Nærmeste konkurrent ligger 6,5 prosent høyere.

Thore Magnussen & Sønn fra Vestvågøy holder andreplassen med 29,65 millioner. Flere anbydere er det ikke.

Entreprisen er en av mange delprosjekter i Bypakke Bodø. Den som får kontrakten skal etablere en ny rundkjøring i riksveg 80, Jernbaneveien med adkomstveger til ny kai og jernbanestasjonen. I forbindelse med dette arbeidet skal kabler og ledninger legges om.

Hensikten med rundkjøringen er først og fremst å få en effektiv avvikling av trafikken til og fra den nye hurtigrutekaia som er under anlegg.

Oppdraget omfatter også ombygging av 350 meter av riksveg 80. Vegen skal få fortau, gang/sykkelveg, beplantning og belysning. En rundkjøring i riksveg 80, Sjøgata skal utvides med et ekstra felt.

I oppdraget inngår legging av 9 000 kvm asfalt, 2 000 m kantstein og 750 kvm belegningsstein, planting av 1 100 busker og 10 trær, bygging av 100 kvm mur, graving av 340 meter rørgrøfter og montering av 33 lyspunkter.

Vegvesenet tar sikte på anleggstart i begynnelsen av september. Innen 30. juni neste år må jobben være gjort. Prosjekteringen er utført av Reinertsen.

Forsiden akkurat nå