Tilbudsfristen på driftskontrakten for gatelysene i Bergen ble satt til 2.september, men ble senere utsatt to ganger, sist til 14. november.
Tilbudsfristen på driftskontrakten for gatelysene i Bergen ble satt til 2.september, men ble senere utsatt to ganger, sist til 14. november. (Foto: Halvor Gudim/www.halvorgudim.no)

Gatelys i Bergen

Bergen lyste ut gatelyskontrakten etter ESA-kritikk: BKK fikk tilslaget likevel

Var billigst selv med konkurrenter.

I 2017 ble oppdraget med å drifte Bergen kommunes veibelysning tildelt BKK-selskapet BKK ­Enotek, uten ordinær anbudskonkurranse. Bergen kommune eier 37 prosent av aksjene i selskapet der Statkraft har aksjemajoriteten.

Både Mesta og landsforeningen Nelfo i NHO klaget forholdet­ mellom Bergen kommune og BKK inn til ESA, som er EUs overvåkingsorgan og skal sikre fri konkurranse.

Les også

ESA reagerte

I april i år kom reaksjonen fra EØS-organet. De startet opp undersøkelser av om Bergen kommune har betalt mer enn markedspris for driften, og dermed har gitt BKK en urettmessig fordel. ESA ville også undersøke om kommunens finansiering av 12.000 LED-armaturer og andre investeringer i veilysinfrastrukturen er offentlig støtte.

Bergen kommune valgte da å lyse ut driften og vedlikeholdet av det kommunale gatelysnettet på nytt, og det skjedde i juni i år.

Seks firmaer har gitt pris på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
BKK Enotek 10.554.689
Oneco Vest 11.930.826
Mesta 12.378.311
Traftec 17.668.256
BMO Elektro 23.400.000
Nettservice Ringerike 26.596.947

BKK Enotek hadde lavest pris, og er nå tildelt oppdraget.

Les også

Fireårig rammeavtale

Kontrakten er en rammeavtale med fire års varighet. Den omfatter drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesoppgaver knyttet til kommunale gatelysanlegg i kommunen. Bergen eier cirka 3.100 gatelysanlegg, samt cirka 6.000 nyere LED-armaturer montert på ikke-kommuneeide stolper eller innfestinger.

Ifølge utlysingen skulle ytterligere cirka 6.000 armaturer byttes ut med LED-teknologi i løpet av 2019. Men siden tilbudsfristen ble utsatt fra begynnelsen av september til midten av november - og tildelingen skjedde først nå i begynnelsen av desember - så holder ikke det tidsskjemaet.

Drifts- og vedlikeholdsavtalen omfatter de totalt 12.000 armaturene, men ikke tilhørende stolper, innfestinger, kabler eller gatelysfordelinger.

Verdien av kontrakten var anslått til 20 millioner kroner eks. mva. i utlysingen.

Oppdraget omfatter blant annet:

  • Periodiske kontroller/vedlikehold
  • Utskifting av lyskilder ved utfall
  • Reparasjon av skader/feil
  • Utskifting/installasjon av gatelysanlegg
  • Serviceoppdrag som flytting av master/kabler/gatelysfordelinger
  • Montering av målere i gatelysfordelinger
  • Utskifting til LED-armaturer

Entreprenøren har funksjonsansvar for noen av oppgavene.

Oppdraget omfatter blant annet også administrering og planlegging samt dokumentasjon og rapportering.

Les også

Forsiden akkurat nå