Den gule markeringen viser tiltaksområdet for Åsamyrane (nord).
Den gule markeringen viser tiltaksområdet for Åsamyrane (nord). (Illustrasjon: Bergen kommune)

Bergen kommune skal utbedre GS-vei og bygge nytt fortau i Åsane

Oppdraget varer trolig i seks måneder.

Området i Liavegen som blir berørt. Illustrasjon: Bergen kommune

Bergen kommune har lyst ut et oppdrag som gjelder en fellesentreprise for Liavegen og Åsamyrane. Prosjektene samkjøres da de har samme framdrift og er lokalisert nær hverandre i Åsane bydel.

I Åsamyrane skal en gang- og sykkelvei utbedres, med oppstramming av avkjørsler og ny grønn rabatt mellom gangveien og fylkesveien. Strekningen som skal utbedres er cirka 200 meter lang.

I Liavegen skal dagens sti langs veiens østside erstattes av nytt fortau. Lysmastene skal flyttes og det skal bygges en mur mellom fortauet og borettslaget på østsiden. Også her er prosjektstrekningen cirka 200 meter lang.

Oppdragets er tenkt å ta seks måneder.

Frist for å gi tilbud er 7. november.

Les også

 
 

Forsiden akkurat nå