Bergen er versting blandt norske byer når det gjelder sykkelbruk.
Bergen er versting blandt norske byer når det gjelder sykkelbruk. (Foto: Cornelius Poppe, NTB)

Bergen har dårligst sykkelandel av norske byer - langt unnå målet om tredobling innen 2019

I 2010 vedtok Bergens folkevalgte et mål om å tredoble antall syklister innen 2019. Siden har byen knapt merket noen forskjell.

I sykkelstrategien fra 2010 heter det at Bergen innen 2019 skal ha en sykkelandel på minst 10 prosent av alle reiser, ifølge Bergensavisen. Det ville være mer enn tre ganger så mye som 2010-nivået, da sykling utgjorde 3 prosent av alle reiser.

Med ett år igjen av perioden, viser grafene at sykkelandelen har gått opp og ned, uten at det er mulig å spore noen trend.

– Vi mangler gode sykkelveier, særlig i sentrale strøk. Men nå kommer det, sammen med bybanen, gode sykkelveier mot sør og vest og forhåpentligvis også mot nord, sier senioringeniør Reidun Instanes i Statens vegvesen til avisen.

«For å endre Bergens renommé som en lite sykkelvennlig by, er det behov for et krafttak i sentrum», heter det i strategien fra 2010, der det også ble vedtatt at hver tredje offentlige parkeringsplass i Bergen sentrum skulle være for sykkel innen 2019.

Sykkelandelen i Bergen er i år fremdeles 3 prosent. Oslo har til sammenligning 5 prosent, mens Stavanger har 8 prosent. Trondheim og Kristiansand kommer best ut av de store byene med henholdsvis 9 og 10 prosent.

Forsiden akkurat nå