Bergen 2
Bergen 2 (Halvor Gudim/www.halvorgudim.no)

Bergen bytter ut 12 000 gatelys til smartere belysning

Ny og intelligent belysning kan gi en besparelse for Bergen kommune på opptil 70 prosent når alle dagens gatelys er byttet ut i 2019.

Intelligent teknologi forandrer norske byer og gjør dem smarte. Bergen tar ett steg videre mot å bli en smart by ved å investere i et nettverk av oppkoblet gatebelysning som skal sikre bedre lys på vegene, økt sikkerhet og redusere energiforbruk og vedlikehold av belysningen.

12.000 nye gatelys I Bergen får styringssystem hvor det vil være mulig å fjernstyre og overvåke gatebelysningen Foto: Halvor Gudim/www.halvorgudim.no

 

Fremtidens digitale by

Det skal bli grønnere å lyse opp vegene i Bergen kommune. Derfor har bystyret satt i gang et stort prosjekt som i løpet av de neste årene skal skifte ut de gamle konvensjonelle gatelysene med ny intelligent og energisparende gatebelysning. For byen vil det bety opp mot 70 prosent energibesparelse, og ikke minst en investering i fremtidens digitale og smartere Bergen.

12.000 gatelys skal skiftes i løpet av de kommende år, og med det skybaserte lysstyringssystemet Philips CityTouch får Bergen etablert et fremtidssikret nettverk. Den smarte infrastrukturen for belysning gjør at Bergen i fremtiden også kan koble andre ting på gatebelysningen, det er for eksempel mulig å koble til sensorer for måling av luftforurensning og trafikk.

 

Stor interesse for energibesparelser

Norske kommuner får i større og større grad øynene opp for de mange klimafordelene ved å skifte ut de gamle konvensjonelle gatelysene med moderne intelligent LED belysning. Også i Sør-Rogaland skal det de neste årene installere 18.000 intelligente gatelys fra Philips Lighting.

- Vi opplever stor etterspørsel fra kommunene nå. Mange byer har gatebelysning som er 30 år gammel og det er mulig å oppnå opp til 70 prosent energibesparelser, økt sikkerhet og redusert vedlikeholdsarbeid med LED-teknologi og connected lighting, sier Bjørn Rune Steinsland, Sales Manager utendørs, Philips Lighting Norway.

Mange norske byer bytter nå ut sine gamle gatelys til moderne intelligent LED belysning. Foto: Philips Lighting

 

Fremtidssikret belysning

Monteringen av de 12.000 nye gatelysene starter i 2018. Etter planen skal prosjektet avsluttes i slutten av 2019, og da vil man kunne finne de 12.000 gatelysene i styringssystemet hvor det vil være mulig å fjernstyre og overvåke gatebelysningen. Med dette reduserer man vedlikeholdskostnadene, samt at det blir mulig å justere lysstyrken ved behov, direkte fra en pc.

Storbyene London, Singapore, Toronto og Buenos Aires har tatt i bruk lysstyringssystemet Philips CityTouch. Nå føyer også Bergen seg i rekken. Illustrasjon: Philips Lighting

- Akkurat som vi begynner å bli vant med det til hjemmebruk, blir Bergens gatelys nå en del av den ‘smarte’ æra med tilkoblingen til internett. Det at gatebelysningen er mulig å styre gir både kommunen og byens innbyggere en hel del fordeler på lang sikt. Lyset kan for eksempel skrus opp hvis det er fest eller arrangementer i byen, eller lysstyrken kan skrus ned i sommerperioden. Det er bra for det sosiale liv i byen og gir gatelysene en annen funksjon enn bare å vise veg for bilistene, sier Bjørn Rune Steinsland.

Forsiden akkurat nå