Timelapsevideoen viser bygginga av Beitstadsundbrua i løpet av tre minutter.

Fylkesvei 720 og 17 åpner i ettermiddag

Beitstadsundbrua ble kraftig forsinket. Her kan du se den bygges på tre minutter

Endelig åpnes fylkesvei 17 og 720 for trafikk - fire måneder forsinket.

Beitstadsundbrua er smertensbarnet i prosjektet med opprustingen av fylkesveiene 17 og 720 i Trøndelag. Først var det politiske diskusjoner før oppstarten i 2017, både om bompenger og om den kinesiske entreprenøren SRBG skulle få oppdraget.

Fylkesvei 17 sett vestover fra Østvik mot Beitstadsundbrua. Foto: Statens vegvesen

Underveis har HMS-fokuset rundt dykkeroppdrag i forbindelse med arbeidene i sjøen gjort at ting nok har tatt mer tid enn entreprenøren så for seg. Og i tillegg har det vært forsinkelser i sluttarbeidene med stålkonstruksjonene etter at brukassene ble montert. Blant annet gikk det lokale sveisefirmaet konkurs.

Etter planen skulle prosjektet åpnes for trafikk 6. desember i fjor, men det er først nå i ettermiddag, nesten fire måneder forsinket, at veien endelig kan åpnes. Seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune er glad for endelig å være i havn med prosjektet som fylkeskommunen overtok fra Vegvesenet ved nyttår.

– Torsdag blir en gledens dag, både for oss som har jobbet med prosjektet i flere år og for trafikantene, som får glede av nye, trafikksikre og moderne veger, sier han.

Den siste tida har prosjektet ventet på en sikkerhetsgodkjenning av det nye vegnettet. Den har nå Vegdirektoratet gitt.

Les også

Kraftig oppgradert

Prosjektet består til sammen av ca. 14,5 kilometer med ny veg, hvorav 8,5 kilometer ny fylkesvei 17 fra Østvik til Sprova på sør- og vestsida av Hjellbotn, inkludert ny bru over Beitstadsundet, og seks kilometer ny fylkesvei 720 fra Strømnes til Malm sentrum. Total kostnadsramme for prosjektet er 1,7 milliarder kroner.

Tidligere var fylkesvei 17 svingete, og hadde lav standard og fartsgrenser på fra 40 til 70 km/t. Den nye veien har tidsmessig standard, bedre kurvatur og fartsgrense på 80 km/t langs hele strekningen.

Fylkesvei 720 er rustet opp på samme vis, og gir betydelig kortere reisestrekning mellom Fosen og Steinkjer.

Les også

Penger til overs

Ser man bort fra Beitstadsundbrua har imidlertid veiprosjektet gått knirkefritt, mener Brønstad.

Fylkesvei 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm

Omfang: Totalt ca. 15 km. ny vei, inkludert to tunneler (på 600 og 100 meter), Beitstadsundbrua på 580 meter, og tre mindre bruer (40-50 meter lange). Nesten 9 km er ny fylkesveg 17, og seks km er ny fylkesveg 720.

Skanska har bygd 5 km. ny fylkesvei 17 med tunneler for ca. 360 millioner kroner

SRBG har bygd Beitstadsundbrua for ca. 280 millioner kroner.

Letnes har bygd nesten 6 km. ny fylkesvei 720 for ca. 100 millioner kroner.

Consto har bygd ca 2,5 km. vei for ca 100 millioner kroner.

– Selv med utsettelser i forbindelse med Beitstadsundbrua, så har det vært kort og effektiv byggetid. De store kontraktene har tatt 26 eller 27 måneder. Det betyr at det er jobbet mellom 600.000 og 700.000 arbeidstimer, uten alvorlige hendelser og skader, sier han til bladet Våre Veger som skriver om prosjektet i sitt siste nummer.

Effektiviteten viser seg i at det er penger til overs i kassa, og de pengene skal brukes på mer vei.

– Vi har fortsatt rundt 200 millioner kroner til overs. Med denne besparelsen kan vi starte ganske raskt med å bygge vel fire kilometer ekstra i en forlengelse av fylkesvei 17 mot Steinkjer, sier Brønstad.

Han håper arbeidene med denne strekningen kan settes igang før sommerferien.

Les også

Forsiden akkurat nå