Skogen ved Blomlia ble rasert under det store skredet i januar 2022.
Skogen ved Blomlia ble rasert under det store skredet i januar 2022. (Foto: Thomas Nystad/Sweco)

Beisfjordveien i Nordland får skredradar

Den utsatte fylkesveien langs Ofotfjorden har hatt syv skred siden 2010. Senest i januar ble veibanen begravd under tunge snømasser.

Det er Nordland fylkeskommune som veieier som nå investerer i et skredvarslingsanlegg, som innebærer at man neste vinter vil ha automatisk stenging av veien med lysanlegg.

Skredet sist vinter dekket 250 meter av Beisfjordveien ved Blomlia. Foto: Thomas Nystad/Sweco

Anlegget blir det femte for snøskred som Cautus Geo etablerer i Norge. I tillegg har Cautus Geo levert anlegg for kontinuerlig overvåking av snøskred på Island og Østerrike.

Les også

Lysanlegg for stenging

– I vinter skal varslingsanlegget fininnstilles. Så kobler Nordland fylkeskommune på lysanlegg neste vinter, sier CTO Lars Krangnes i Cautus Geo.

Lars Krangnes i Cautus Geo Foto: Jorn Gronlund

På sørsiden av Beisfjorden, som ligger i Narvik kommune, skal radaren etableres i et område uten strøm. Derfra er det 2,5 kilometer til fjelltoppen hvor skredene utløses, kalt Moskochokka på 1350 meter.

– Manglende strøm løser vi med en egen løsning. Den kombinerer solcelle og aggregat som lader en stor batteripakke for å forsyne anlegget med strøm gjennom vinteren, sier Krangnes.

Sikrer liv og helse

– Vi vil sikre liv og helse. 950 biler passerer Blomlia hvert døgn, og nær 700 innbyggere har veien som eneste forbindelse. Må veien stenges, er alternativet båttransport på fjorden når den ikke er islagt. En ekstra ulempe er manglende kai, sier geolog Sølve Ustøl Pettersen i Nordland fylkeskommune.

Blomlia er også utsatt for flomskred, steinsprang og isfall. Også andre steder langs fjorden går det skred. De når i hovedsak ikke veibanen.

Seks skred har nådd vegen siden 2011. Fire av dem var snøskred.

Skred som når veien kan dekke 250–300 meter. Der passerer bilene i 80 kilometer/timen, som er fartsgrensen.

Stort skred i januar

Januar 2022 kom 50-årsskredet ved Blomlia. Klimaendringer kan gi flere, større og hyppigere skred i årene som kommer. Foto: Thomas Nystad/Sweco

I januar i år gikk det største kjente skredet noensinne på Blomlia. Store trær knakk som tynne fyrstikker. En kvart kilometer veibane ble begravd under tunge snømasser.

Også andre deler av fylkesvegen langs Beisfjorden er utsatt. Der kommer skredmasser dundrende fra rundt 1050 meters høyde, men stopper i hovedsak over skoggrensa.

To ganger de siste 50 årene har andre skred nådd vegen.

– Det skjedde senest i januar i år ved indre Olderneset, sier Pettersen.

Mer åpen veibane

– Etablering av skredvarslingsanlegg vil øke sikkerheten og redusere langvarig stenging av veien. Det er fortsatt en restrisiko. Den er knyttet til andre utsatte deler av veien. Da kan vi måtte stenge og vurdere å utløse skred manuelt, sier Pettersen.

Anlegget kommer i drift i år. Neste vinter vil signalanlegget være på plass.

– Da kan veibanen stenges og gjenåpnes automatisk om skredmassene ikke når veien, sier Pettersen.

Les også

Forsiden akkurat nå