Tilbudet til myke trafikanter er ikke mye å skryte av, men fotgjengere og syklister tar seg til og fra Bygdøy likevel.
Tilbudet til myke trafikanter er ikke mye å skryte av, men fotgjengere og syklister tar seg til og fra Bygdøy likevel. (Bilde: Anders Haakonsen)

Bedre for fotgjengere og syklister på Bygdøy

Bygdøy i Oslo er et populært utfartssted i sommerhalvåret, men de som vil ta seg dit for egen kraft, får ikke følelsen av å være velkomne. Tilbudet til fotgjengere og syklister er ynkelig. De som vil gjøre noe med det, må gi anbud innen 13. juni.

Oslo kommune ber om pris på sykkelveg med fortau mellom Bygdøylokket og Norsk Folkemuseum - en streking på 1,6 km. Vegen som omsider skal få en utforming som byen kan være bekjent av, har tre navn. Nærmest sentrum heter den Dronning Blancas vei, senere heter den Bygdøyveien og til slutt Museumsveien.

Det nye tilbudet til myke trafikanter skal ligge på østsiden av vegen. I dag er tilbudet av varierende kvalitet. På deler av strekningen er det fortau med nesten akseptabel bredde, på andre deler er fortauet latterlig smalt, og noen steder er det ikke noe tilbud på østsiden i det hele tatt.

Bredden på sykkelvegen blir 3 meter. Fortauet får en bredde som varierer mellom 2 og 2,5 meter.

Ombyggingen av vegen blir først og fremst gjennomført av hensyn til fotgjengere og syklister, men også de som bruker kjørebanen, får glede av det som skal gjøres. Flere steder blir vegprofilet justert og forbedret.

Som vanlig hiver eiere av kabler og ledninger seg på når en veg i bebygd strøk skal bygges om. Anlegg som allerede ligger under bakken blir oppgradert, og alle luftstrekk i området legges ned i bakken.

Ikke alle nye anlegg skal følge vegtraséen. Kommunen skal legge 1,2 km ny vannledning. Ca. 350 meter av denne vil gå utenom vegen, men alt arbeid med vannledningen inngår i entreprisen.

Entreprisen omfatter også mye gartnerarbeid. På en del av strekningen er det en allé. Her må trærne felles på den ene siden av vegen. Når sykkelvegen er ferdig, skal det plantes ny trerekke. Om to år må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå