NYHETER

Bedre E 6 gjennom Soknedalen

E 6 gjennom Soknedalen sør for Trondheim er lastebilsjåførenes mareritt. Kurvaturen er dårlig, svingene bratte og vanndamp fra fosser og stryk i Gaula kan islegge vegen selv om himmelen er skyfri. Nå blir vegen utbedret bit for bit. En tre kilometer lang strekning ble nylig fullført.

Dette bildet fra i sommer viser hvorfor E 6 har blitt kortere selv om stigningene ikke er så bratte som før. Den gamle vegen til venstre fulgte terrenget, den nye til høyre går i dyp skjæring.
Dette bildet fra i sommer viser hvorfor E 6 har blitt kortere selv om stigningene ikke er så bratte som før. Den gamle vegen til venstre fulgte terrenget, den nye til høyre går i dyp skjæring. Bilde: Fjellanger-Widerøe
Anders Haakonsen
17. okt. 2005 - 14:53

Soknedalen ligger mellom Støren og Oppdal i Midtre Gauldal kommune. En 17 km lang strekning av E 6 gjennom dalen er spesielt ille. Da E 6 ble lagt utenom Støren i 1991, håpet Vegvesenet at Stortingen ville følge opp med bevilgninger til utbedring av vegen videre sørover. Pengene kom ikke. Først i 2002 kom arbeidet i gang i Soknedalen. Den 5 km lange parsellen mellom Storløkkja og Korporalsbrua ble åpnet høsten året etter.

Neste etappe ble den 3 100 meter lange parsellen Vindalsliene-Løklia. 1 800 meter av denne følger den gamle E 6-traséen. De siste 1 300 metrene som går utenom gamlevegen, ble tatt i bruk 21. oktober. Ingen snor ble klippet, lokale skiskyttere markerte åpningen ved å skyte ballonger.Fra 70 til 50 i promille

Den dårlige kurvaturen og de bratte stigningene skyldes at E 6 fulgte terrenget i stor utstrekning. Under utbedringen av vegen er det gjort større inngrep. Dermed har Vegvesenet kunnet redusere maksimal stigning fra 70 til 50 promille til tross for at den nye vegen er litt kortere enn den gamle. Utbedringen fjerner ikke vanndampen fra elva, men konsekvensene av glatt kjørebane blir ikke så alvorlige som de har vært. Tidligere hendte det av og til at E 6 ble stengt av vogntog som ikke kom seg opp de bratte stigningene.

Entreprenørarbeidet er utført av Mesta. Den endelige regningen vil ligge mellom 76 og 80 millioner kroner. Vegen har en bredde på 8,5 meter bortsett fra i de bratteste stigningene hvor det er tre felt og en bredde på nesten 12 meter. En 50 meter lang bru inngår i veglinjen. Den fører E 6 over elva Ila. For øvrig er det bygd to 45 meter lange bruer over E 6, en for Dovrebanen og en for en lokalveg.Usikker framdrift

Nord for nordre ende av parsellen er det et stort masseuttak i den framtidige traséen til E 6. I august i år bevilget Samferdselsdepartementet 15 millioner kroner for å gjøre vegen ferdig forbi masseuttaket. Strekningen er 900 meter lang og skal være klar til bruk 1. juni neste år.

Etterpå blir det lite anleggsvirksomhet i Soknedalen. Fremdeles gjenstår 8 km som absolutt skulle vært utbedret, men hvis ikke det nye Stortinget omprioriterer, vil det ikke skje noe med denne delen av E 6 med det første. De 8 kilometrene er delt i to like lange parseller. I følge NTP skal arbeidet på den ene av dem igangsettes i 2008. Den andre blir det ikke gjort noe med før etter 2010 slik det ligger an i dag.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.