På denne vegen er det ikke spesielt hyggelig å ta seg fram for egen kraft foreløpig. Gang/sykkel/rulleski-vegen kommer til venstre for kjørebanen. (Foto: Google)
På denne vegen er det ikke spesielt hyggelig å ta seg fram for egen kraft foreløpig. Gang/sykkel/rulleski-vegen kommer til venstre for kjørebanen. (Foto: Google)

Bedre adkomst til Birkebeineren

Vårflommen i Gudbrandsdalen i fjor førte til mange og dyre skader i Oppland. Reparasjonene fikk konsekvenser for fylkeskommunens økonomi. Et g/s-vegprosjekt i Lillehammer ble stoppet. Nå er oppdraget lyst ut på nytt med 9. desember som anbudsfrist.

Første utlysning skjedde i oktober i fjor. Før anbudsfristen gikk ut 25. februar, hadde fylkeskommunen trukket tilbake bevilgningen, og anbudskonkurransen ble avlyst.

Det er fylkesveg 311 som skal gjøres sikker for myke trafikanter. Dem er det mange av, og de teller ikke bare fotgjengere og syklister. Rulleskiløpere er det mange av på denne vegen, som er hovedforbindelsen mellom sentrum og Birkebeineren skistadion.

Nærmest sentrum er det gang/sykkelveg langs kjørebanen, men den går ikke langt oppover lia. Ved Ersgård er det slutt, men randbebyggelsen er det ikke slutt på. Den fortsetter et godt stykke til.

Nå blir gang/sykkelvegen forlenget med halvannen kilometer. Den nye endepunkt er krysset hvor Kantvegen tar av fra fylkesveg 311. Kantvegen er en av adkomstvegene til Birkebeineren. Da oppdraget ble utlyst første gang, var det meningen at endepunktet skulle være ved Sjøsetervegen ca. 800 meter lengre fra sentrum. Byggherren mener at myke trafikanter som skal til og fra skistadion får et bra nok tilbud med den løsningen som er valgt nå.

Gang/sykkel/rulleski-vegen blir tre meter bred med 25 cm brede skuldre på hver side. Avstanden til kjørebanen vil variere mellom 1,5 og 3 meter. Det skal støpes flere støttemurer. Den lengste blir ca. 150 meter lang.

I oppdraget inngår etablering av veglys langs gang/sykkelvegen og omlegging av VA-ledninger.

Prosjekteringen er utført av Vegvesenet med støtte av private konsulenter. Anlegget må være klar til bruk sommeren 2016.

Forsiden akkurat nå