Løpet til høyre er nordgående løp i Nordbytunnelen. Det blir helt stengt i tre måneder fra 20. august. Tre entreprenører har meldt sin interesse for å oppgradere tunnelen.
Løpet til høyre er nordgående løp i Nordbytunnelen. Det blir helt stengt i tre måneder fra 20. august. Tre entreprenører har meldt sin interesse for å oppgradere tunnelen. (Foto: Anders Haakonsen)

Bare tre anbud på oppgradering av E6-tunneler

Tre entreprenører har gitt anbud på oppgradering av Nordby- og Smiehagentunnelen i Akershus. Entreprenørene konkurrerer på mer enn pris, så anbudssummene er ikke offentlige ennå.

De tre som deltar i konkurransen er Consto Anlegg Øst fra Ullensaker, Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord og Peab.

I følge Vegvesenets overslag vil entreprenørarbeidet komme på en kvart milliard kroner. En slik jobb vil normalt tiltrekke seg alle de største i bransjen, men prosjektleder Thomas Kalleberg var forberedt på få anbud. Oppslutningen om anbudskonferansen tydet på det.

 

Pris teller 70 %

Når anbudene blir evaluert, teller pris 70 prosent. De øvrige 30 prosentene er delt likt på oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisasjon. Konvoluttene med anbudssummer blir ikke åpnet før evalueringen er fullført.

Begge tunnelene ligger i Follo. Nordbytunnelen ble åpnet i 1993. Den består av to 3 850 meter lange løp. Smiehagentunnelen ble åpnet 6 år senere. Den har bare ett løp, som er 892 meter langt. Det tar sørgående trafikk på E6. Nordgående trafikk går i dagen utenom tunnelen.

Oppgraderigen blir omfattende. I de to tunnelene og i dagsonene mellom dem og på hver side skal det monteres 896 skilt, 255 kjørefeltsignaler, 75 skiltmaster og 22 bommer. 103 km kabler skal demonteres eller rives og erstattes med nesten tilsvarende lengde nye kabler. Alle de 94 ventilatorene i de to tunnelene skal demonteres og erstattes med nye.

 

Renseanlegg for tre tunneler 

Oppdraget består ikke bare i å gi tunnelene en standard som tilfredsstiller tunneldirektivet. I Nordbytunnelen skal både brannsikring og bergsikring forbedres. I Smiehagentunnelen blir hele vegdekket skiftet ut, og overvann- og drensledninger blir reparert. Videre skal det etableres et nytt renseanlegg som skal ta vann fra begge tunnelene og fra Vassumtunnelen som inngår i riksveg 23.

Det meste av arbeidet blir utført om natten. Da er et løp tilstrekkelig til å avvikle trafikken. Men i løpet av to perioder på tre måneder blir et løp stengt hele døgnet.

Nordgående løp i Nordbytunnelen tas først. Det stenges 20. august. 13. august neste år stenges sørgående løp i tre måneder. I den perioden blir også Smiehagentunnelen stengt. Innen 22. februar 2019 må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå