Bildet viser fergekaia på Forøy i Meløy kommune. Torghatten Nord har drevet sambandet siden 1. januar 2008 og kommer trolig til å gjøre det i minst fire år til.
Bildet viser fergekaia på Forøy i Meløy kommune. Torghatten Nord har drevet sambandet siden 1. januar 2008 og kommer trolig til å gjøre det i minst fire år til. (Bilde: Google)

Bare Torghatten Nord har gitt anbud

Torghatten Nord har en svært god mulighet til å sikre seg fornyet kontrakt på drift av to fergesamband i Nordland. Ingen andre rederier har regnet på oppdraget.

Det to sambandene er Kilboghamn-Jektvik i Rødøy kommune og Ågskaret-Forøy i Meløy. Begge inngår i fylkesveg 17, som fortsatt omtales som Kystriksveien selv om den mistet riksvegstatus for mer enn seks år siden.

Kontrakten gjelder i fire år fra kommende årsskifte med opsjon for Vegvesenet på et års forlengelse. Torghatten Nord vil ha 56,7 millioner kroner pr. år for å drive de to sambandene.

Forrige kontraktspeiode var på åtte år. Kontraktsummen var på 237,4 millioner 2006-kroner for hele perioden.


Ikke dyrere

Tallene kunne tyde på at det har blitt vesentlig dyrere å drive ferger de siste årene, men det har det ikke. Den forrige kontrakten var en nettokontrakt, den nye er en bruttokontrakt.

Når en nettokontrakt blir inngått, er rederiet ansvarlig for både inntekter og utgifter. Det betyr at billettinntektene tilfaller rederiet.

Når en bruttokontrakt blir inngått, får oppdragsgiveren alle billettinntektene og rederiet får en kontraktfestet godtgjørelse for tjenesten. Det betyr at rederiene må gi mye høyere anbud for å få balanse i regnskapet, men det betyr ikke at det blir mer å betale for dem som til slutt dekker alle utgifter - skattebetalerne og de som bruker fergene.


Et kort og et langt samband

Driften av de to sambandene ble utlyst som en pakke. Rederiene kunne ikke gi anbud på bare ett av dem.

Ågskaret-Forøy er et kort samband. Overfarten tar bare 8 minutter. Det betjenes av MF "Rosendal" som har en kapasitet på 44 PBE og 240 passasjerer.

Kilboghamn-Jektvik er mye lengre. Den direkte overfarten tar en time. Det er også enkelte behovsanløp i Sørfjorden. Hovedbåten er MF "Rødøy" som har plass til 69 PBE og 299 passasjerer.

Forsiden akkurat nå