Roadservice_NCC685_Square
Roadservice_NCC685_Square (Micke Lundström)

Bare to tilbud på driftskontrakt til nesten en halv milliard

Ringerikskontrakten med hele 780 km riks- og fylkesveger i deler av Buskerud og Oppland var visst ikke så spennende for entreprenørene.

Ved anbudsåpning fikk Statens vegvesen inn bare to tilbud til den store kontrakten sentralt på Østlandet. Til gjengjeld lå de overraskende jevnt, når beløpet nesten er en halv milliard kroner:

Her er tallene:

BMO Entreprenør  AS                              460.836.690

NCC Norge  Roadservices                       463.831.616

Kontrakten omfatter totalt 780 kilometer veger totalt. Av dette er det 189 km riksveg, 33 km riks-g/s-veg  og 554 km fylkesveger. Mesteparten av fylkesvegene er i Buskerud, bare 2,7 km av dem er i Oppland.

Disse vegene går gjennom Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommuner.

Det er NCC som i dag har denne driftskontrakten, et oppdrag som har vart siden 2013 og som de fikk for en anbudssum på 286,8 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå