Gang/sykkelvegen skal gå på venstre side av kjørebanen, som skal sideforskyves mot høyre for å spare bygningene. (Foto: Google)
Gang/sykkelvegen skal gå på venstre side av kjørebanen, som skal sideforskyves mot høyre for å spare bygningene. (Foto: Google)

Bare lokale anbud på g/s-veg i Verdal

Fem entreprenør fra Nord-Trøndelag vil legge gang/sykkelveg langs fylkesveg 166 i Verdal. Det laveste anbudet er på 18,272 millioner kroner. Det er gitt av Austad maskinstasjon fra Inderøy.

Brødr. Halle fra Stjørdal er nest lavest med 19,434 mill. Det er også gitt anbud av Røstad Entreprenør fra Verdal (20,524 mill.), Anton Letnes Maskinentreprenør fra Inderøy 20,796 mill.) og Odd Einar Kne fra Steinkjer (21,456 mill.).

Gang/sykkelvegen blir 1 540 meter lang. Den skal gå på nordsiden av kjørebanen. Noen steder blir hele fylkesvegen sideforskjøvet for å spare bygninger.

Ytterpunktene er Minsås og Lein. På Minsås møtes fylkesvegene 167 og 166. I høst ble det åpnet en 1 360 meter lang gang/sykkelveg langs fylkesveg 167 mellom Holte og Minsås. Når strekningen Minsås-Lein blir ferdig, blir det sammenhengende gang/sykkelveg mellom Lein og kommunesentret i Verdal. Det skjer i oktober neste år.

De totale omkostningene for gang/sykkelveg på de 2,9 kilometrene mellom Holte og Lein er beregnet til 38 millioner kroner.

 

Forsiden akkurat nå