Modell av nytt planlagt kryss mellom E18 og E134 i Lierbakkene ved Viker.
Modell av nytt planlagt kryss mellom E18 og E134 i Lierbakkene ved Viker. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Bare ett av kryss-alternativene på E134 Dagslett-E18 i Lier har ikke fått innsigelser

Derfor går Statens vegvesen for for det såkalte Viker-alternativet etter at merknader til høring av kommunedelplan nå er kommet inn og tatt hensyn til.

Statsforvalteren har innsigelse til beslag av dyrka mark og forringelse av leveområder for vipe, mens Viken fylkeskommune har innsigelse til beslag av dyrka mark og nærføring til Huseby gård.

 

-Statens vegvesen ser at inngrepene på dyrket mark og kulturminner blir utfordrende og løse i dette kompakte området, heter det i en melding, som betyr at dermed kun er ett alternativ som er uten innsigelser og kan vedtas av lokal planmyndighet;  Vikeralternativet.

Planen sendes nå Lier og Asker kommune for sluttbehandling og vedtak. På høring og offentlig ettersyn kom det inn fire innsigelser til Statens vegvesens foretrukne alternativ, Vitbank over. 

Forsiden akkurat nå