Det skal gjøres arbeider på fylkesvei 51 og 289 i Øystre Slidre i Valdres.
Det skal gjøres arbeider på fylkesvei 51 og 289 i Øystre Slidre i Valdres. (Google Maps)

Bare en entreprenør vil utføre vedlikeholdstiltak i Valdres

Kontrakten omfatter parseller av fylkesvei 51 og fylkesvei 289 i Øystre Slidre i Valdres.

Standarden her gjør at det ikke uten videre kan legges dekke. Dermed har vegvesenet lyst ut en kontrakt som inneholder tiltak for  å bedre levetiden på dekket. 

Nødvendig vedlikehold som grøfting, utskifting av stikk- og avkjøringsrenner og
masseutskifting inngår som en del av kontrakten.

I tillegg er det på enkelte strekninger behov for hogst av enkelttrær, pigging, mindre sprengning i grøft og andre vedlikeholdstiltak på vegen og i vegens sikkerhetssone.

Tirsdag var det anbudsåpning på jobben, og protokollen viser at det kun er Dokka Entreprenør som har levert tilbud på jobben. Dette er på 20,8 millioner kroner. 

Forsiden akkurat nå