Entreprenørene har fortsatt mer enn nok å gjøre. Bare Betonmast var interessert i å bygge denne stilige trebrua som er prosjektert av Reinertsen Engineering.
Entreprenørene har fortsatt mer enn nok å gjøre. Bare Betonmast var interessert i å bygge denne stilige trebrua som er prosjektert av Reinertsen Engineering.

Bare Betonmast ville bygge Isi bru

Bare Betonmast var interessert i å bygge Isi bru over E 16 i Bærum. Ingen andre hadde gitt anbud da fristen gikk ut 9. juni. Dermed fikk anskaffelsesnemnda en enkel jobb. 9 dager etter fristens utløp var avgjørelsen tatt.

Kontraktsummen på 15,332 millioner kroner ligger høyt over kostnadsoverslaget. Hvis Vegvesenet hadde truffet riktig, hadde laveste anbud ligget mellom 10 og 11 millioner. Selv om det er stor forskjell mellom overslag og anbud, spiller ekstrautgiftene liten rolle i den store sammenhengen. Brua inngår i den fem kilometer lange strekningen Vøyen-Bjørum som skal koste 1,3 milliarder kroner i følge siste overslag.

Isi bru er en buebru i tre med en lengde på 49 meter. Buespennet utgjør 43 meter. Bruas formål er å føre en lokalveg over E 16. Brua er prosjektert av Reinertsen Engineering som er hovedkonsulent for hele strekningen Vøyen-Bjørum.

Betonmast har også hatt mye å gjøre på denne vegen. Arbeidsfellesskapet Betonmast Håkanes ANS har utført forberedende arbeid på Vøyen for 63,8 millioner kroner, og arbeider nå på parsellen Isi-Bjørum. Kontraktsummen for den siste jobben er på 109 millioner kroner.

E 16 mellom Isi og Bjørum blir ferdig allerede i august, men trafikantene får ingen glede av den i første omgang. Vegen kan ikke tas i bruk før hele strekningen Vøyen-Bjørum åpnes til våren neste år. Forklaringen på dette er at hele den nye vegen skulle åpnes til høsten i følge den opprinnelige framdriftsplanen, men på grunn av en forsinkelse på en annen entreprise, ble åpningen utsatt. Dermed blir vegen mellom Isi og Bjørum fullført uten at noen får glede av det.

Vegen mellom Vøyen og Bjørum er en fire-felts motorveg. Den skal erstatte nåværende E 16 gjennom Skuidalen som er overbelastet.

Forsiden akkurat nå