Kontrakten på veivedlikeholdet i Bærum er verdt rundt 50 millioner kroner for den som får jobben.
Kontrakten på veivedlikeholdet i Bærum er verdt rundt 50 millioner kroner for den som får jobben. (Foto: Per Løchen/NTB Scanpix)

Vedlikehold av kommunale veier

Bærum kommune vil ha noen til å vedlikeholde veiene i inntil 4,5 år 

Rammeavtalen har en anslått verdi på 50 millioner kroner.

Bærum kommune har lyst ut en konkurranse om en rammeavtale for vedlikehold langs kommunens veier. Kontrakten inkluderer enkelte mindre nybyggingstiltak.

Noen av arbeidene som entreprenøren må regne på:

 • Bruvedlikehold (for bruer, kaier og andre bærende konstruksjoner) i ganske stort omfang.
 • Drenering: Grøfting, skifting av sluk, sandfang, hjelpesluk og tilhørende ledninger, samt bytte sluktopper. Reparasjon, ombygging og legging av nye stikkrenner og bekkeinntak. Også her ganske stort omfang.
 • Underganger: Drenering, avrenninger, nye sluk, overmaling av tagging. Dessuten vedlikehold av underganger og tunneler, samt nybygging av kulvert under vei.
 • Ulike vedlikeholdstiltak: Steinlegging (kantstein/brustein/belegningsstein) og grøfting og graving langs vei og plasser. Vedlikehold av betongheller og annen belegning.
 • Fjellsikring/skråningssikring: Inkludert rensing av fjellskjæringer og skråninger, samt geologtjenester. Bygging og reparasjon av støttemurer.
 • Elektrikerarbeider: Lys i og på underganger, bruer, leskur og el-bommer. Lite omfang og lettere. Kun svakstrøm.
 • Veibommer: Oppsetting og vedlikehold av veibommer. Lite omfang, og hovedsakelig manuelle bommer. Utstyret leveres i hovedsak gjennom oppdragsgivers bomutstyrsavtale.
 • Opprydding etter flomskader.
 • Vakuumgraving i sandfang og langs vei.
 • Leskur-arbeider: Montering av nye leskur for buss, herunder reparasjon ved påkjørsler. Rivning av gamle leskur, inkludert deleleveranser.
 • Vedlikehold av veirekkverk.
 • Miljøkonsulentoppgaver for prøvetaking og analyse av forurensede masser fra grunnen, i sluk, i feiemasser og i forbindelse med avrenning fra snødeponi.
 • Styrt boring: Rørpress 32-160 mm diameter. Typiske lengder er 8-12 meter per sted, gjennom veier.

Kontrakten har i utgangspunktet en varighet til 18 måneder. Men det finnes opsjoner på inntil tre år, slik den totalt kan bli på 4,5 år.

Frist for å gi tilbud er 27. januar 2020.

Les også

 

Forsiden akkurat nå