Økte fergepriser har blitt møtt med skarpe reaksjoner i flere fylker langs norskekysten. Nå kan flere ferger bli erstattet med bruer.
Økte fergepriser har blitt møtt med skarpe reaksjoner i flere fylker langs norskekysten. Nå kan flere ferger bli erstattet med bruer. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Fergeavløsningsordningen

Avtale kan gi 10 nye fastlandsforbindelser

Regjeringspartiene og Frp på Stortinget er enige om en avtale som gjør at flere ferger kan erstattes med bruer og tunneler.

Regjeringspartiene og Frp på Stortinget er enige om en avtale som legger til rette for at flere fergesamband kan erstattes med fastlandsforbindelser langs kysten.

– Frp er glad for å ha forbedret kommuneproposisjonen med blant annet en styrking av fergeavløsningsordningen, sier kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad til NTB.

Detaljene i avtalen ble lagt fram på en pressekonferanse på Stortinget torsdag.

– Ordningen er nå svært gunstig, slik at mange prosjekter kan realiseres uten stor medfinansiering fra fylkeskommunene og brukerne, sier André N. Skjelstad i Venstre.

Avtalen innebærer at regjeringen skal følge opp koronasituasjonen og vurdere ytterligere behov for kompensasjon til kommunesektoren. Samtidig skal regjeringen legge fram en analyse av de samlede økonomiske konsekvenser for 2020 i kommuneproposisjonen eller revidert nasjonalbudsjett neste vår.

 

Les også

Dette er de 10 prosjektene

Det utbetales i dag såkalte fergeavløsningsmidler etter den fylkeskommunale ordningen til ett prosjekt, nemlig Bjarkøyforbindelsen i Troms og Finnmark.

Med den nye avtalen er i tillegg disse prosjektene aktuelle for ordningen, ifølge kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget:

  • Hidra landfast (Agder)
  • Masfjordbrua (Vestland)
  • Ytre Steinsund bru (Vestland)
  • Fjelbergsambandet (Vestland)
  • Lerøy-Bjelkarøy (Vestland)
  • Atløysambandet (Vestland)
  • Nordhuglo – Hodnanes (Vestland)
  • Nordøyvegen (Møre og Romsdal) – er under bygging
  • Storfosnatunnelen (Trøndelag)
  • Langsundforbindelsen (Troms)

Fergeavløsningsmidler blir utbetalt som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, fra det året fergesambandet/-strekningen er avløst.

Les også

Rentekompensasjon

I kommuneproposisjonen støtter Frp regjeringens retningslinjer for ordningen med noen endringer.

De fire partiene på borgerlig side er enige om at det skal legges fram en egen tilskuddsordning som kan avhjelpe rentekostnadene de første årene etter at et bruprosjekt er ferdigstilt.

Njåstad viser til at bruprosjekter har stagnert på grunn av usikkerhet hos fylkeskommunen om rentekostnader i startfasen av prosjektene. Stortinget ber regjeringen om å komme med endringsforslagene neste års statsbudsjett.

– Fergeavløsningsordningen kom på plass etter valget i 2013 og blir nå ytterligere forbedret, sier Høyres Ove Trellevik.

– Sammen med Frp får vi på plass en svært distriktsvennlig ordning, som vil sikre at mange øyer får fast tilknytning til fastlandet, sier KrFs Thorild Brandsdal.

Les også

Forsiden akkurat nå