Nettverksbubrua blir det nye landemerket over det smale sundet som skiller Sogndalsfjorden og Barsnesfjorden. (Ill.: Statens vegvesen)
Å ta seg over Loftesnesbrui for egen kraft i dag kan være en balansekunst. Kvinnen med barnevognen ser nok fram til å få et gang/sykkelfelt som er fire ganger så bredt som det hun går på. (Foto: Google)

Avløsning for Loftesnesbrui

Loftesnesbrui i Sogndal får etterlengtet avløsning. Brua som skal erstatte den, blir en 194 meter lang nettverksbuebru. De som vil bygge den, må regne ferdig innen 24. september.

Nybrua får tre spenn. Hovedspennet blir 107 meter langt. Av dette utgjør nettverksbuen 84 meter. Forskjellen i lengde skyldes at brua får skrå pilarer. Fundamentene for pilarene skal stå på til sammen 28 stålpæler.

Nybrua får to felt, hvert med en bredde på 3,25 meter. På nordsiden av kjørebanen blir det et tre meter bredt gang/sykkelfelt.

 

Bra standard etter 57 år

Brua som skal erstattes er 210 meter lang. Kjørebanen bæres av et underliggende stålfagverk. Det lengste spennet måler 72 meter. Brua sto ferdig i 1958. Til tross for 57 års fartstid er det ikke tidens tann som er bakgrunnen for at det skal bygges en ny .

- Brua er i bra forfatning, sier prosjektleder Gunnar Solbakken i Region vest. - Årsaken til at den trenger avløsning er dårlige forhold for myke trafikanter. Det er et fortau på begge sider, men de er bare 75 centimeter brede. Dessuten har brua en dårlig vertikalkurvatur som gir dårlig sikt, og den ender i et uoversiktlig kryss på vestsiden, sier Solbakken.

Bedringen i vertikalkurvaturen vil Vegvesenet oppnå ved å senke seilingshøyden. I dag kan 13 meter høye båter gå gjennom sundet. Seilingløpet under nybrua blir 9 meter høyt over en bredde på 25 meter.

 

Vestre landkar i to etapper

Den nye brua skal bygges sør for den gamle. Det vestre landkaret vil ligge så nær landkaret til den gamle brua at det ikke kan fullføres før den er revet, derfor blir bare 2/3 av landkaret støpt i første omgang. Det er tilstrekkelig til at trafikken kan avvikles på en innsvevret veg. Rivingen av den gamle brua inngår i entreprisen.

Loftesnesbrui er en del av riksveg 5. I oppdraget inngår utbedring av 170 meter av riksvegen vest for brua og 270 meter øst for brua. Dessuten skal 160 meter av fylkesveg 55 utbedres. I dag møtes de to vegene i et T-kryss. Det skal erstattes av en rundkjøring.

Nybrua er prosjektert av Reinertsen med assistanse av Norconsult og Statens vegvesen. Sommeren 2018 skal den stå ferdig og den gamle skal være borte.

Forsiden akkurat nå