Satellittfoto av anleggsplassen der den nye riksvei 17-traseen bygges med Bakliholtantunnelen nærmest og det nordre innslaget på Liafjelltunnelen i bakgrunnen. Dagens veitrasé går langs Olvikvatnet til høyre i bildet.
Satellittfoto av anleggsplassen der den nye riksvei 17-traseen bygges med Bakliholtantunnelen nærmest og det nordre innslaget på Liafjelltunnelen i bakgrunnen. Dagens veitrasé går langs Olvikvatnet til høyre i bildet. (Foto: Google Maps)

Fylkesvei 17 oppgraderes

Aventi har lavest pris på elektrokontrakt til to nye tunneler på Helgeland

To nye Fylkesvei 17-tunneler skal få utstyr.

Vegvesenet har lyst ut en elektrokontrakt for to tunneler på en nybygd parsell av fylkesvei 17 i Lurøy kommune på Helgeland.

Åtte firmaer hadde levert inn pristilbud da fristen gikk ut: 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Aventi Installation 20.868.604
Mesta 22.562.922
Roxel Infra 22.624.002
Kraftmontasje 23.311.719
NLI Elektrosystemer 24.705.390
Scanmatic Elektro 26.240.168
HG Elektro 27.101.007
BMO Tunnelsikring 35.432.846

NB: Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Denne entreprisen omfatter elektroinstallasjoner i Liafjelltunnelen og Bakliholtantunnelen.

  • Liafjelltunnelen er 1990 meter lang, og er bygd med tunnelprofil T8,5.
  • Bakliholtantunnelen er 360 meter lang, og er også bygd med tunnelprofil T8,5.

Parsellens totale lengde er på 5500 meter. Den består av vei i dagen, inkludert tilknytningsveier på begge sider av tunnelene, samt selve tunnelene.

Sluttfrist for arbeidet er satt til 1. januar 2021.

Les også

 

Forsiden akkurat nå