I pukkverket til Roamrheim ønsker de å effektivisere massetransporten ved å automatisere en del prosesser,
I pukkverket til Roamrheim ønsker de å effektivisere massetransporten ved å automatisere en del prosesser, (Foto: Romarheim)

Autonome trucker skal frakte stein for Romarheim på Vestlandet

Gjermundshaug Gruppens selskap Steer har landet sin første store eksterne kontrakt med entreprenøren Romarheim. Kontrakten innebærer videreutvikling av teknologi for bruk på tre autonome tipptrucker.

– Et kjempeløft og en milepæl for Steer. Med dette går vi et langt skritt videre på det som
startet med fjernstyrte maskiner for rydding av skytefeltet på Hjerkinn i 2009, sier daglig
leder Pål Ligård i Steer.

Les også

Spennende og framtidsrettet

Prosjektet sammen med Romarheim Entreprenør er spennende på flere måter. Tidligere har løsninger med fjernstyrte anleggsmaskiner primært blitt brukt til prosjekter hvor det har vært hensiktsmessig av sikkerhetshensyn, som ved rydding av skytefelt og arbeider i rasutsatte og farlige områder.

Prosjektet med Romarheim på Vestlandet handler det derimot om å utnytte teknologien for å oppnå en mer kostnadseffektiv og rasjonell drift.

I et steinbrudd på Eikefet ved Osterfjorden nord for Bergen skal det lastes opp stein, som
etter en mer eller mindre fast rute skal fraktes autonomt med trucker og tippes på ett og
samme sted – i en utsprengt sjakt i fjellet hvor steinen går rett ned i et knuseverk. Derfra
fraktes knuste steinmasser med båt videre ut på det norske og internasjonale markedet.

– Det er snakk om relativt repetitivt arbeid, og dette er et veldig fint førsteprosjekt for å
teste ut vår autonome løsning. Ikke minst fordi Romarheim er en framoverlent kunde som er med på dette som et utviklingsprosjekt, forteller Njål Arne Gjermundshaug i Steer.

– Her får vi utføre produktutvikling gjennom et konkret prosjekt over tid.

Les også

Fire maskiner – én person

Tanken er at føreren av hjullasteren som laster stein på truckene, også skal kontrollere de
tre truckene via en iPad fra sin plass i førerhuset på hjullasteren.

– I starten vil det nok sitte førere også i truckene. Om ikke for å kjøre, så for å overvåke at
teknologien funger som den skal, sier Gjermundshaug om det som skal skje når prosjektet kommer i gang på vårparten.

Foreløpig driver Steer med testkjøring med miniatyrmodeller utendørs ved kontorlokalene i Oslo.

– For å teste at teknologien fungerer som den skal og innfrir de kravene vi har til presisjon, robusthet og oppetid, forklarer Njål Arne Gjermundshaug.

Les også

Realiserer en idé

For Romarheim handler dette om å få realisert en idé de hadde allerede før selskapet ble
etablert i 2011.

– Vår tanke har vært at det må være mulig å effektivisere det med massetransport ved bruk av enkle og gode løsninger for å automatisere en del prosesser, forteller Kåre Romarheim.

– Dermed kan vi ta ut en gevinst på regularitet, fjerne slitsomme og ensformige
arbeidsoppgaver og samtidig redusere risikoen for skader. VI har også tro på at dette over tid vil øke regulariteten og redusere drifts og vedlikeholdskostnadene på utstyret.

Les også

Spennende pilotprosjekt

En pressemelding fra Steer om fjernstyringsteknologien satte fart i prosessen. Romarheim tok kontakt med Steer og derfra var veien til et samarbeid om å utvikle en løsning kort. Spesielt fordi Romarheim hadde et aktuelt prosjekt, og kunden – DC Eikefet Aggregates AS, eid av DC Industrial – også tente på ideen.

– Vi tenkte at dette kan være et spennende pilotprosjekt, og så lenge vår kunde også ville
være med og tilrettelegge fordi de er nysgjerrige på tiltak som kan styrke regularitet og HMS, blir dette ekstra spennende, sier Romarheim.

Les også

Forsiden akkurat nå