30 millioner kroner er mye for en gang/sykkelveg som ikke er stort mer enn en kilometer lang, men bildet viser tydelig at det blir en omfattende jobb for entreprenøren. Gang/sykkelvegen skal gå på venstre side av kjørebanen.
30 millioner kroner er mye for en gang/sykkelveg som ikke er stort mer enn en kilometer lang, men bildet viser tydelig at det blir en omfattende jobb for entreprenøren. Gang/sykkelvegen skal gå på venstre side av kjørebanen. (Bilde: Google)

Aurstad leder i Sogndal

Av fire anbud på en gang/sykkelveg langs riksveg 55 i Sogndal har Aurstad fra Ørsta gitt det laveste. Det er på 30,055 millioner kroner.

Et arbeidsfellesskap mellom Brødrene Lomheim fra Luster og FS Anlegg fra Sogndal har gitt det nest laveste anbudet. Det er på 31,245 mill.

De øvrige anbyderne er Entreprenørservice fra Førde (34,192 mill.) og Mesta (35,945 mill.).

Strekningen som skal få gang/sykkelveg går mellom Fardal og Ylvisåker sør for kommunesentret. Den er ikke mer enn 1 100 meter lang, men anbudene på over 30 millioner kommer ikke som noe sjokk på Vegvesenet.

Strekningen går langs Sogndalsfjorden. Her som mange andre steder på Vestlandet er terrenget sidebratt, og en vegutvidelse er en komplisert prosess.

Vegvesenet har valgt å legge gang/sykkelvegen på sjøsiden av kjørebanen. Det betyr at det ikke blir mye sprenging, men desto mer fylling. Ikke mindre enn 15 800 kbm sprengstein skal legges ut på på 1 100 metrene.

Andre faktorer som driver prisen opp er tilpasning av adkomstvegene til bygningene langs riksvegen. En 11 meter lang bru i veglinjen skal rives og erstattes med en 16 meter lang kulvert under vegen. Langs en annen bru skal det bygges en parallell gang/sykkelbru. Den blir 19,6 meter lang.

Gang/sykkelvegen må være ferdig innen 15. desember neste år.

Forsiden akkurat nå