(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Bjørn Lund)

Aukra kommune inngår toårige brøytekontrakter for 5 mill

Fire entreprenører skal brøyte for kommunen.

Aukra kommune i Møre og Romsdal har lyst ut anbud på brøyting og vintervedlikehold av kommunale veier 2020-2022.

Fast periode for kontrakten er to år med opsjon på 1+1+1 år.

Konkurransen var delt inn i fem delkonkurranser, og følgende har gitt tilbud:

Rode 1 (fastlandsrode):

Entreprenør Fast årlig beredskapssum i kr. eks. mva. Beregnet totalsum over 2 år i kr. eks mva.
Løbergsli Maskin 225.000 890.350
Øyvind Hoem 225.000 953.800

Rode 3 (sentrumsrode):

Entreprenør Fast årlig beredskapssum i kr. eks. mva Beregnet totalsum over 2 år i kr. eks. mva.
Odd Småge 225.000 956.550

Rode 4 (kommunale hovedveier):

Entreprenør Fast årlig beredskapssum i kr. eks. mva. Beregnet totalsum over 2 år i kr. eks. mva.
Odd Småge 200.000 801.150

Rode 5:                               

Entreprenør Fast årlig beredskapssum i kr. eks. mva. Beregnet totalsum over 2 år i kr. eks. mva.
Ingen tilbud 185.000 -

Rode 5 vil bli utlyst på nytt når karenstid på øvrige roder er gått ut.

Rode 6:

Entreprenør Fast årlig beredskapssum i kr. eks. mva. Beregnet totalsum over 2 år i kr. eks. mva.
Aukra Pukkverk 185.000 745.140

Summene er beregnet ut fra statistikk på timeforbruk og materialforbruk de siste 5 år. Beredskapssummene var fastsatt av Aukra kommune.

Kommunen har tildelt kontrakt til Løbergsli for Rode 1, og ellers der som det er gitt tilbud.

Les også

Forsiden akkurat nå