Trebruer, som disse på E6 i Viken, er en egen kategori som rammenavtalen med Statens vegvesen omfatter
Trebruer, som disse på E6 i Viken, er en egen kategori som rammenavtalen med Statens vegvesen omfatter (Foto: Presttun, Remi Bøe, NTB)

Åtte konsulenter med i rammeavtale med Statens vegvesen innen brukontroll

Rammeavtale for kontroll og godkjenning av arbeidsgrunnlag for bruer og andre bærende konstruksjoner gjelder i fire år, og har en samlet kostnadsramme på 180 millioner kroner.

Kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner er en myndighetsoppgave tillagt Vegdirektoratet, som er hjemlet i forskrift om anlegg av offentlig veg § 3 nr. 2 for riksveg.

For fylkesveg er hjemmelsgrunnlaget forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg).

Disse fikk blir med på rammeavtalen:

Aas-Jakobsen AS, Norconsult AS, Multiconsult Norge AS, Structor Oslo AS, AFRY, Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS og COWI AS er alle med på rammeavtalens delkontrakt A som omfatter betongkonstruksjoner.

På delkontrakt B, som omfatter oppdrag innen stål- og samvirkekonstruksjoner skal Norconsult AS, Multiconsult Norge AS, Aas-Jakobsen AS og COWI AS konkurrere om kommende oppdrag ved avrop.

På delkontrakt C, trebruer, er det Norconsult AS og Multiconsult Norge AS som skal dele på opdragene.

Ramme på 180 mill kroner

Ifølge Statens vegvesen består leverandørenes oppdra i å utføre uavhengige tredjepartskontroller av prosjekteringsmaterialet på bestilling fra Vegdirektoratet v/Kontroll og godkjenning.

Rammeavtalen har en varighet på 2 år fra mars 2021 til mars 2023 med opsjon for forlengelse i 1+1 år.

Kontraktens estimerte omfang er på 120-180 millioner kroner fordelt på alle oppdrag over 4 år (2+1+1 år).

Forsiden akkurat nå