Slik ser bilen ut som skal foreta bruscanningen på Østlandet.
Slik ser bilen ut som skal foreta bruscanningen på Østlandet. (Foto: Martin Wiström, Rambøll)

Asfalttykkelsen på bruer skal kartlegges

Rambøll har sikret seg en noe spesiell kontrakt med Statens vegvesen Region øst som går ut på å kartlegge asfalttykkelsen på bruene i regionen.

Ansvarlig for kontrakten ved bruavdelingen i Statens vegvesen Region øst, Nina Utne, forteller til Våre Veger at det er første gang de inngår en kontrakt på et så spesielt oppdrag som dette. Hun forklarer at kartleggingsoppdraget er et engangstilfelle, og at behovet har en historisk årsak.

-Særlig på eldre bruer har vi ikke eksakt kunnskap om hvor tykt asfaltdekket er. Det har sin årsak i at det tidligere ikke ble nøyaktig registrert når ny asfalt ble lagt, om den gamle asfalten ble frest bort og eventuelt om den nye asfalten ble lagt oppå den gamle.  Det gjør at vi nå skal skaffe oss eksakt oversikt over hvor mye vekt asfalten representerer på den enkelte bru. Dette teller jo når total bæreevne skal vurderes, forteller Nina Utne.

Kontrakten som Statens vegvesen har inngått med Rambøll er i utgangspunktet på ett år, med opsjon på forlengelse i til sammen tre år på rad. Den årlige verdien av avtalen er på ca 4,6 millioner kroner.

Martin Fines, som er ansvarlig for gjennomføringen av kontrakten hos Rambøll, forteller at det er snakk om 400 bruer som hvert år skal scannes.  Med seg på laget har de Rambøll-team fra både Sverige og Danmark, rett og slett fordi de ikke har denne typen utstyr her hjemme.

Utstyret som skal brukes er en 3D georadar, eller en 3D-GPR som fagfolkene kaller det. Scanningen skjer ved hjelp av en radarbom frontmontert på en bil, og som via antenner sender signaler gjennom asfalten. Disse reflekteres når de treffer betongkonstruksjonen i brua, og et analyseprogram får fram eksakt belegningstykkelse på området som måles.

Totalt er det 5000 bruer og kulverter i Region øst, og hvis kontraktens fireåresintensjon blir fullført, vil Rambøll rekke å scanne omkring 1600 bruer.

Forsiden akkurat nå