(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Asfaltproduksjonen falt med 6,7 % i første halvår - og nedgangen vil fortsette

– Entreprenørene merker alt nedgang i aktiviteten. Den etterspørselen som normalt skulle komme i 2. halvår ser ikke ut til å komme, sier EBA.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har summert asfaltproduksjonen for første halvår 2020.

Sammenlignet med første halvår 2019, har asfaltproduksjonen i Norge gått ned med 6,7 prosent. De seks første månedene i 2019 ble det produsert 2.601.000 tonn, mens i samme periode i år sank tallet til 2.426.000 tonn.

Figuren viser at asfaltproduksjonen i første halvår 2020 var lavere enn i samme periode i 2019 - men fortsatt høyere enn i første halvår 2018. Illustrasjon: EBA

Den produserte mengden av lavtemperaturasfalt (LTA) sank i samme tidsrom fra 610.000 til 583.000 tonn. Det tilsvarer en nedgang på 4,4 prosent.

Andelen LTA av totalt produsert mengde har dermed økt med cirka 0,5 prosent, fra 23,45 til vel 24 prosent.

Les også

 

Nedgangen vil fortsette

– Statistikken bekrefter budskapet vi hadde etter statsbudsjettet for 2020. Det er en stor nedgang i bestilling fra offentlige bestillere. Entreprenørene er nå stort sett ferdige med kontraktene for stat og fylke. Vi hadde håpet på å få en ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett, men det fikk vi ikke. Resultatet vil bli nedgang i produksjonen i 2. halvår. Entreprenørene merker alt nedgang i aktiviteten. Den etterspørselen som normalt skulle komme i 2. halvår ser ikke ut til å komme, sier Arne Aakre i EBA til Veier24.

– Nedgangen skyldes ikke korona-pandemien. Nedgangen forutså vi straks etter at statsbudsjettet ble framlagt høsten 2019. Fra 2016 og til 2020 er bevilgningene til vedlikehold av riksveier redusert fra 1300 millioner til 650 millioner kroner, sier han.

Asfalten som produseres i Norge fordeler seg slik på de forskjellige markedene i første halvår 2020. Illustrasjon: EBA

– Det bekreftes av oversikten over markedet, som viser at Vegvesenets vedlikehold har ti prosent av markedet. Fylkene, som har 50 prosent av det offentlige veinettet har bare 14 prosent av markedet. Riksveier utgjør cirka 11 prosent og kommuneveier cirka 39 prosent av veinettet i Norge, sier Aakre.

– LTA-andelen er ikke som målsettingen, sier han. 

Les også

Forsiden akkurat nå