Det ble lagt mindre asfalt på vegene i 2006. (Bilde: Mesta/Bo Mathisen )
Etter endel organisasjonsmessig opprydding, står vii nå godt rustet til 2006-sesongen, sier asfaltsjef i Mesta, Erik Storhaug. (Bilde: Mestaq/Bo Mathisen )

Asfalt-oppvask i Mesta

Resultatet for asfaltvirksomheten ble derfor lavere enn forventet. Direktør for asfalt- og materialvirksomheten i Mesta, Erik Storhaug sier til internbladet Refleks at hovedproblemet har vært et alt for høyt kostnadsnivå på gjennomføringen av prosjektene.

- Vi har for eksempel ikkegod nok kontroll på våre underentreprenører, og nå må vi se nærmere på våre ulike avtaler. Det handler om logistikk inn og ut av verkene.

Storhaug fremhever at Mesta også må styre mannskapene bedre, og at utfordringen blir å få til at rett mann hele tiden er på rett plass til rett tid.

Fornøyd med volumet

Til Våre Veger forteller Storhaug at de totalt sett er fornøyd med framgangen fra 2004 til 2005, og at antall anbud hvor de fikk tilslaget er tilfredsstillende. – Men med utgangspunkt i det volumet vi har produsert, hadde jeg håpet på bedre økonomisk uttelling, innrømmer han.

- Vi har brukt året til å identifisere en del områder hvor vi ikke har vært gode nok , og står i så måte godt rustet til 2006-sesongen. Vi vet nå hvilke knapper vi skal trykke på for å skape bedre økonomiske resultater, forteller asfaltdirektøren.

Skiftet ut ledere

Oppvasken er med andre ord tatt, og med vaskevannet har det gått med flere ledere og mellomledere som har fått sparken. Storhaug bekrefter dette: - Det er riktig at vi har hatt en del utskifting på ledersiden, og det gjør meg trygg på at vi har gjort riktige grep for å bedre situasjonen. Omstilling betyr dessverre noe turbulens på organisasjonssiden, sier han.

- Så det er skikkelig oppvask-tider hos deg nå, Storhaug?

- Jeg vil ikke kalle det oppvask. Jeg vil heller kalle det å være tydelig på hva vi forventer videre av våre ansatte og organisasjon.

Forsiden akkurat nå