Lemminkäinen Asfaltering har siden de la inn priser på asfaltjobbene endret navn til YiT Norge
Lemminkäinen Asfaltering har siden de la inn priser på asfaltjobbene endret navn til YiT Norge (tomas@icu.no)

Asfalt i vest: Lemminkainen: 4  Veidekke:  2

Ved anbudsåpningen på seks asfaltkontrakter i region Vest, er det Lemminkainen (nå YiT) som gjør det skarpest.

Generelt for alle kontraktene er at prisene er ganske jevne, som tyder på at kostnadsnivået hos asfaltentreprenørere nok fo rtoner seg ganske likt. Men antall tilbydere varierer; fra kontrakten som omfatter Voss og Hardanger, der hele fem entreprenører har lagt inn tilbud, til Sunnhordaland og Sør-Rogalandkontraktene hvor bare to selskaper har lagt inn pris.

Her er oversikten over tilbudene for de ulike kontraktsområdene:

 

Nordfjord:

 • Veidekke Industri AS         Kr 32.380.300
 • Lemminkainen Norge AS  kr 36.385.573
 • NCC Industry AS               Kr 38.725.161

 

Bergen og omegn:

 • Lemminkainen Norge AS    Kr 9.174.341
 • Veidekke Industri AS           Kr 9.808.499
 • NCC Industry AS                 Kr 10.013.466

 

Voss og Hardanger:                 

 • Lemminkainen Norge AS        Kr 6.249.665  
 • NCC Industry AS                     Kr 6.662.038
 • FM Asfalt                                 Kr 6.649.042
 • Veidekke Industri AS               Kr 7.307.982
 • Askøy Dekkelegging               Kr 7.326.092

 

Sunnhordland:

 • Lemminkainen Norge AS        Kr 14.396.218
 • NCC Industry AS                     Kr 14.992.433

 

Riksveger Sør-Rogaland:

 • Veidekke Industri AS                     Kr 14.544.236
 • NCC Industry AS                           Kr 16.238.520

 

Fylkesveger øyene Sør-Rogaland:

 • Lemminkainen Norge AS                Kr 25.355.836
 • NCC Industry AS                             Kr 27.172.058
 • Veidekke Industri AS                       Kr 29.891.558

Forsiden akkurat nå