Mesta leder kampen om montasje av stålrekkverk i Sogn og Fjordane. I Sør-Trøndelag skal det også monteres betongrekkverk. Arvid Gjerde har gitt laveste anbud på den jobben. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )
Oppdraget i Sør-Trøndelag omfatter levering og montering av ca. 50 støtabsorberende ender. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )

Arvid Gjerde og Mesta i ledelsen

Arvid Gjerde og Mesta leder hver sin konkurranse om levering og montering av rekkverk langs riks- og fylkesveger. Summen av de laveste anbudene er 33,3 millioner kroner.

Det største oppdraget gjelder oppsetting av nye rekkverk og rehabilitering av gamle i Sør-Trøndelag. Arvid Gjerde vil ha 21,347 millioner kroner for denne jobben. Vegarbeid AS fra Trondheim vil ha 24,249 mill.

Arbeidet skal utføres i årene 2014, 2015 og 2016. Vegvesenet har opsjon på forlengelse av kontrakten med et år.

Oppdraget omfatter både stål- og betongrekkverk. Tilsammen skal det leveres og monteres ca. 50 km rekkverk og ca. 50 støtabsorberende ender. Den som får kontrakten må regne med å få hasteoppdrag på grunn av trafikkulykker o. l.

Det andre oppdraget gjelder gjelder riving av rekkverk og oppsetting av nye i Sogn og Fjordane i år og neste år. For denne jobben vil Mesta ha 11,942 mill. Arvid Gjerde har gitt et anbud på 12,548 mill. Prisene ligger lavere enn Vegvesenet regnet med.

Dette oppdraget omfatter bare rekkverk av stål. Entreprenøren skal først og fremst skifte ut gamle rekkverk, men det skal også monteres noen nye.

 

Forsiden akkurat nå