Asfaltidyll fra Vestkapp. Men asfaltentreprenørene må stålsette seg for mindre oppdrag i år, etter at både Statens vegvesen og mange fylkeskommuner har fått reduserte budsjetter.
Asfaltidyll fra Vestkapp. Men asfaltentreprenørene må stålsette seg for mindre oppdrag i år, etter at både Statens vegvesen og mange fylkeskommuner har fått reduserte budsjetter. (Foto: Thor-Aage Lillestøl/NCC)

Mindre til asfalt:

Årets asfaltbudsjett for riksveier er redusert med 27 prosent

I 2022 ble det brukt 1100 millioner kroner til asfaltering av riksveiene. I år er det satt av 800 millioner.

Det er en nedgang på vel 27 prosent.

Nå ble mengdene riktignok kuttet med om lag 10 prosent på inngåtte dekkeleggingskontrakter i løpet av 2022, og det innebar at om lag 90 kilometer med planlagt dekkelegging ikke ble noe av i det året.

Les også

Og for 2023 blir det enda mindre

– Nedgangen innebærer selvsagt at det vil bli færre kilometer som blir asfaltert i år, sier Even Sund i Vegvesenet.

– Vi forventer også at prisene vil bli høyere i årets kontrakter, kanskje så mye som 15 til 20 prosent i forhold til tilbudstidspunktet i fjor. Men det vet vi ikke før vi får inn tilbud på kontraktene, sier han.

– Det blir et økende etterslep på dekkevedlikeholdet med årets budsjett. Ved inngangen til 2022 var det 92,4 prosent av veidekkene på riksveinettet som tilfredsstilte kravene til spor og jevnhet i vedlikeholdsstandarden. Oppdatert status etter 2022-sesongen foreligger ikke ennå, men vi forventer at denne andelen vil synke noe etter 2023-sesongen med det budsjettet vi har, forteller han.

Øst får mest

De 800 millionene for 2023 fordeler seg slik:

Region Mill. kroner
Region Øst 312
Region Sør 108
Region Vest 146
Region Midt 94
Region Nord 139

Even Sund understreker at avdelingsdirektørene for hvert område kan prioritere innenfor sin samlede tildelte ramme av vedlikeholdsmidler. Dermed kan det bli endringer i de endelige prioriteringene som gjøres i hvert område.

Les også

Forsiden akkurat nå