Bilde fra da Effiage hadde gjennomslag for Kjørholttunnelen på E18
Bilde fra da Effiage hadde gjennomslag for Kjørholttunnelen på E18

Arbeidskonflikt truer framdriften på E18 Rugtvedt-Langangen

En langvarig uenighet mellom hovedentreprenør Eiffage Génie Civil og et antall innleide arbeidere kan i verste fall føre til forsinkelser på veiprosjektet. Et avgjørende forslag til løsning skal legges fram førstkommende tirsdag.

På anlegget av nye E18 Langangen-Rugtvet i Telemark, er en langvarig konflikt mellom
innleide, utenlandske arbeidere og hovedentreprenøren i ferd med å toppe seg. Et 30-talls arbeidere, flest portugisere samt noen polakker, la sist torsdag ned arbeidet i protest. Fredag tok de opp arbeidet igjen etter et møte mellom Arbeidsmandsforbundet der de fleste er organisert, arbeidsgiver og fagforening ifølge avisen Varden i Skien.

Samme dag snakket avisen med Jose Manuel Gomez Eusebio, som er bas i bruprosjektet
og talsmann for de protesterende. Han uttalte da at de ville jobbe fram til tirsdag i vente på at Eiffiage skal legge fram et nytt forslag til løsning på konflikten. Det vil være avgjørende for om de fortsetter å jobbe eller ikke.

Det siste vil neppe være gunstig for anleggsarbeidet.

Uvanlig skiftordning på 3 + 1 uke

Et hovedproblem er skiftordningen der arbeiderne må jobbe sammenhengende i tre uker for deretter å ha en uke fri. Reiseavstanden til hjemstedet fører det til at de bare får 5 hele dager med familien mellom hver treukers-økt. Konflikten rundt dette og noen andre problemer har pågått i lang tid.

– Jeg har jobbet på anlegg i Norge siden 2017 og aldri opplevd noe liknende. Vi ønsker en
turnus med 15 dager på jobb og 13 dager fri, slik som er vanlig alle andre steder, sa Gomez Eusebio til Varden torsdag.

Les også

Nye Veier leier inn ekstern rådgiverkompetanse

Kommunikasjonsdirektør hos byggherren Nye Veier, Christian Altmann, sier til Veier24 at de vil gjøre sitt beste for å bidra til å løse konflikten. De har blant annet satt en ekstern rådgiver (PWC) på saken ettersom det også handler om et varsel gjennom byggherrens varslingskanal.

– Vi har også en god dialog med Arbeidsmandsforbundet, presiserer Altmann.

Nyvalgt nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Arne Presterud, kjenner saken godt som
tidligere forbundssekretær i organisasjonen. Han er optimist med tanke på å finne en løsning og ser fram til forslaget fra arbeidsgiversiden.

– Vi jobber med å få på plass en bedre skiftordning. Jeg har god tro på at saken kan løse
seg, men det vil ta noe tid. En ny ordning kan neppe komme på plass før vi starter på en ny måned, sier han til Veier24.

Hovedentreprenør vil ikke kommentere

HR-sjef i Eiffiage Norge, Sondre Skoglund, sier i en sms til Varden at selskapet ikke ønsker å gi noen kommentar da det er en intern sak.

Så langt er det ingen som kan si noe sikkert om hvor konflikten står etter tirsdag.

Les også

Forsiden akkurat nå