Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Erlend Aars/NTB scanpix)

Arbeidsgruppe skal se på muligheter for å få mer av godstransporten vekk fra veien og over på jernbane

Det ligger en egen godspakke i NTP for 2018-2019, men det jobbes nå med en midlertidig løsning, før disse tiltakene kommer på plass.

Arbeidsgruppen skal bestå av medlemmer fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet. I mandatet fra Samferdselsdepartementet legges det opp til at arbeidsgruppen skal utforme alternative løsninger for økonomiske ordninger og gi en anbefaling om det er hensiktsmessig å gå videre med en av løsningene. En eventuell ordning er ment å vare fram til tiltakene fra godspakken i Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) på til sammen 18 milliarder kroner gir gode virkninger, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. 

– Regjeringen gjennomfører nå en kraftig satsing på jernbanen. Økte investeringer og bedre vedlikehold legger til rette for økt transportaktivitet og bedre punktlighet på jernbanen. De siste årene er det løftet inn en godsmilliard i statsbudsjettene, og dette har gitt resultater. Vi har sett en liten oppgang i containertrafikken på jernbanen de siste par årene etter flere år med nedgang. Men deler av jernbanegodsnæringen befinner seg i krevende situasjon og det tar vi nå tak i, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bransjen skal involveres tidlig, og inviteres til å komme med innspill. 

Arbeidet starter med en gang, og det legges opp til at arbeidsgruppen leverer sin anbefaling i oktober i år. 

Forsiden akkurat nå